Så här startar du Klient för NFS från Windows-gränssnittet

 1. Öppna Services för Network File System: klicka på Start, peka på Program eller Alla program, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Services för Network File System (NFS).

 2. Om det behövs ansluter du till datorn du vill hantera.

 3. Högerklicka på Klient för NFS och klicka sedan på Starta tjänsten.

Så här startar du Klient för NFS i Kommandotolken
 1. Öppna en kommandotolk med förhöjda privilegier.

 2. I kommandotolken skriver du:

  nfsadmin client [ComputerName] start

  Argument Beskrivning

  Datornamn

  Namnet på datorn du vill starta Klient för NFS på.

  OBS

  Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken: nfsadmin client /?

Ytterligare referenser