Client voor NFS starten vanaf de Windows-interface

 1. Open Services voor NFS: klik op Start, wijs Programma's of Alle programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Services voor NFS.

 2. Maak indien nodig verbinding met de computer die u wilt beheren.

 3. Klik met de rechtermuisknop op Client voor NFS en klik vervolgens op Service starten.

Client voor NFS starten vanaf de opdrachtregel
 1. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden.

 2. Typ het volgende bij de opdrachtprompt:

  nfsadmin client [Computernaam] start

  Argument Beschrijving

  Computernaam

  De naam van de computer waarop u Client voor NFS wilt starten.

  Opmerking

  U kunt de volledige syntaxis van deze opdracht weergeven door bij de opdrachtprompt het volgende te typen: nfsadmin client /?

Aanvullende naslaginformatie