Du kan konfigurera Windows System Resource Manager för att lagra redovisningsinformation på en annan dator är den dator som hanteras. Data kan loggas till en annan dator som kör Windows System Resource Manager eller till en SQL-databasserver med en dedicerad databas för Windows System Resource Manager-redovisning.

Andra datorer som kör Windows System Resource Manager kan också lagra redovisningsinformationen i din lokala Windows System Resource Manager-databas, och du kan aktivera eller inaktivera deras fjärrlagringsåtkomst.

När flera datorer lagrar redovisningsinformationen i en enstaka Windows System Resource Manager-databas kan redovisningshistoriken granskas i samlad form, vilket underlättar justeringen av resurser och arbetsbelastningar mellan flera servrar.

OBS

Om Windows System Resource Manager körs i en arbetsgrupp och inte i en domän måste både klienten och tjänsten köras som det lokala Administratör-kontot om det ska gå att utföra fjärradministrationsuppgifter.

Konfigurera redovisningsdatabasen

I följande procedur beskrivs hur du ändrar var den lokala installationen av Windows System Resource Manager lagrar redovisningsinformationen.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande.

Så här konfigurerar du redovisningsdatabasen
 1. Öppna Windows System Resource Manager. Du öppnar Windows System Resource Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Windows System Resource Manager.

 2. Välj Den här datorn i dialogrutan Anslut till dator och klicka sedan på Anslut.

 3. Högerklicka på Redovisning i konsolen och klicka sedan på Ställ in DB-server.

 4. Gör något av följande under Redovisningsdatabas i dialogrutan Ställ in redovisningsdatabas:

  • Klicka på Lokal WSRM-redovisning om du vill fortsätta lagra redovisningsinformation på den lokala datorn. Informationen lagras i katalogen du konfigurerade i redovisingsalternativen.

  • Klicka på Fjärrredovisning för WSRM och skriv namnet på den lokala datorn som du vill lagra redovisningsinformation på, eller klicka på Bläddra för att hitta datorn i nätverkskatalogen.

  • Klicka på SQL-redovisning och ange DSN-namnet (Data Source Name) på SQL-databasen som du vill lagra redovisningsinformation i.

 5. Klicka på OK.

Aktivera eller inaktivera redovisningsklienter

En fjärrdator som kör Windows System Resource Manager kan konfigureras så att den lagrar redovisningsinformation i den lokala databasen. Dessa fjärrdatorer kallas redovisningsklienter. I följande procedur beskrivs hur du låter redovisningsklienter lagra redovisningsinformation i den lokala databasen och hur du inaktiverar redovisningsklienter så att de inte lagrar redovisningsinformation i den lokala databasen.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande.

Så här aktiverar eller inaktiverar du redovisningsklienter
 1. Öppna Windows System Resource Manager. Du öppnar Windows System Resource Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Windows System Resource Manager.

 2. Välj Den här datorn i dialogrutan Anslut till dator och klicka sedan på Anslut.

 3. Högerklicka på Redovisning i konsolen och klicka sedan på Ställ in redovisningsklienter.

 4. Markera kolumnen Status i listan Redovisningsklient i dialogrutan Uppdatera status för redovisningsklient om du vill aktivera redovisningsklienten i samma rad, eller avmarkera kolumnen Status om du inte vill aktivera redovisningsklienten i samma rad.

  Om du vill aktivera eller inaktivera alla redovisningsklienter klickar du på Markera alla eller Avmarkera alla.

  OBS

  Om du klickar på Avmarkera alla inaktiveras också redovisningslagring för den lokala installationen av Windows System Resource Manager, såvida inte den loka datorn har konfigurerats för att lagra redovisningsinformation på en annan dator.

 5. Klicka på OK. Ändringarna du gör träder i kraft omedelbart.


Innehåll