Bir sunucuyu RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı üzerinden sanal masaüstleri sağlamak üzere sanal makineleri barındıracak şekilde yapılandırmak için, Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir bilgisayarda aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Not

Bir Uzak Masaüstü Sanallaştırma Ana Bilgisayarı (RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı) sunucusu yalnızca RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı üzerinden kullanıcılara sanal masaüstleri sağlamayı planladığınızda gereklidir. Sanal masaüstleri, sanal masaüstü havuzu ve kişisel sanal masaüstü olanaklarının içinde sanal makineler içerir.

Ek başvurular


İçindekiler