Výchozí nastavení zabezpečení v systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2 umožňuje uživatelům, kteří nejsou členy místní skupiny Administrators, instalovat pouze důvěryhodné ovladače tiskáren, například ovladače obsažené v systému Windows nebo v digitálně podepsaných balíčcích ovladačů tiskáren. Lze tím lépe zajistit, aby uživatelé neinstalovali netestované a nespolehlivé ovladače tiskáren nebo ovladače, které byly upraveny tak, aby obsahovaly škodlivý kód (malware). Někdy to však znamená, že uživatelé nemohou instalovat příslušný ovladač pro sdílenou tiskárnu, i když byl tento ovladač testován a schválen pro dané prostředí.

Následující části obsahují informace o tom, jak umožnit uživatelům, kteří nejsou členy místní skupiny Administrators, připojit se k tiskovému serveru a instalovat ovladače tiskáren, jejichž hostitelem tento server je.

Instalace balíčků ovladačů tiskáren na tiskový server

Balíčky ovladačů tiskáren jsou digitálně podepsané ovladače tiskáren, které slouží k instalaci všech komponent ovladačů do úložiště ovladačů v klientských počítačích (pokud je na serveru a v klientských počítačích spuštěn systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2). Balíčky ovladačů tiskáren umístěné na tiskovém serveru se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 rovněž umožňují uživatelům, kteří nejsou členy místní skupiny Administrators, připojit se k tiskovému serveru a nainstalovat nebo získat aktualizované ovladače tiskáren.

Chcete-li používat balíčky ovladačů tiskáren na tiskovém serveru se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7, stáhněte je od dodavatele tiskárny a nainstalujte je.

Poznámka

Balíčky ovladačů tiskáren je možné stahovat z tiskového serveru a instalovat je i do klientských počítačů se systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000. Klientské počítače však nekontrolují digitální podpisy ovladačů a neinstalují do úložiště ovladačů všechny komponenty ovladače, protože operační počítač klientského počítače tyto funkce nepodporuje.

Nasazení připojení tiskáren u uživatelů nebo počítačů pomocí zásad skupiny

Pomocí nástroje Správa tisku spolu se zásadami skupiny je možné automaticky přidávat připojení tiskáren do složky Tiskárny, aniž by byla na uživateli požadována oprávnění místní skupiny Administrators. Další informace naleznete v tématu Nasazení tiskáren pomocí zásad skupiny.

Úprava nastavení zabezpečení ovladačů tiskáren pomocí zásad skupiny

Pomocí nastavení zásad skupiny Omezení funkce Ukázat a tisknout je možné ovládat, jak mohou uživatelé instalovat ovladače tiskáren z tiskových serverů. Pomocí tohoto nastavení můžete povolit uživatelům, aby se připojovali pouze k určitým tiskovým serverům, kterým důvěřujete. Vzhledem k tomu, že toto nastavení uživatelům zabrání, aby se připojili k jiným tiskovým serverům, které by potenciálně mohly být hostiteli škodlivých nebo netestovaných ovladačů tiskáren, můžete zobrazování upozornění před instalací ovladačů tiskáren vypnout, aniž byste tím ohrozili zabezpečení.

Dříve než určíte, ke kterým tiskovým serverům se budou moci uživatelé připojovat, posuďte pečlivě jejich potřeby tisku. Potřebují-li se uživatelé občas připojit ke sdíleným tiskárnám na pobočce nebo v jiném oddělení společnosti, zahrňte tyto tiskové servery do seznamu (pokud ovladačům tiskáren nainstalovaným na těchto serverech důvěřujete).

Pomocí nastavení omezení funkce Ukázat a tisknout můžete úplně zakázat zobrazování upozornění, tím však pro tyto uživatele vypnete rozšířené zabezpečení instalace ovladačů tiskáren v systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Poznámka

V následujícím postupu se předpokládá, že používáte verzi Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC), která je součástí systému Windows Server 2008 R2. Chcete-li nainstalovat konzolu GPMC v systému Windows Server 2008 R2, použijte Průvodce přidáním funkcí ve Správci serveru. Používáte-li jinou verzi konzoly GPMC, mohou se jednotlivé kroky mírně lišit.

Postup úpravy nastavení Omezení funkce Ukázat a tisknout
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny (GPMC).

 2. Ve stromu konzoly GPMC přejděte na doménu nebo organizační jednotku obsahující uživatelské účty, pro které chcete upravit nastavení zabezpečení ovladačů tiskáren.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na příslušnou doménu nebo organizační jednotku, klikněte na příkaz Vytvořit objekt zásad skupiny v této doméně a propojit jej sem, zadejte název pro nový objekt zásad skupiny a klikněte na tlačítko OK.

 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který jste vytvořili, a poté klikněte na příkaz Upravit.

 5. Ve stromu Editoru pro správu zásad skupiny klikněte na položku Konfigurace uživatele, klikněte na položku Zásady, klikněte na položku Šablony pro správu, klikněte na položku Ovládací panely a pak klikněte na položku Tiskárny.

 6. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Omezení funkce Ukázat a tisknout a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

Povolení uživatelům připojit se pouze k určitým tiskovým serverům, kterým důvěřujete
 1. V dialogovém okně Omezení funkce Ukázat a tisknout klikněte na možnost Povoleno.

 2. Zaškrtněte políčko Uživatelé mohou odkazovat a tisknout pouze na těchto serverech (není-li již zaškrtnuté).

 3. Do textového pole zadejte úplné názvy serverů, k nimž se budou moci uživatelé připojovat. Jednotlivé názvy oddělte středníkem.

 4. V poli Při instalaci ovladačů pro nové připojení zvolte možnost Nezobrazovat upozornění ani dotaz na zvýšení úrovně.

 5. V poli Při aktualizaci ovladačů pro existující připojení zvolte možnost Zobrazit pouze upozornění.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  Chcete-li v počítačích se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 zakázat zobrazování upozornění před instalací ovladačů tiskáren a zobrazování dotazů na zvýšení úrovně, klikněte v dialogovém okně Omezení funkce Ukázat a tisknout na přepínač Zakázáno a potom klikněte na tlačítko OK. Toto nastavení vypne rozšířené zabezpečení instalace ovladačů tiskáren v systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Další informace

 • K provedení této úlohy jsou nutná pověření pro správu.

Další odkazy