Pomocí modulu snap-in Správa tisku lze zobrazit rozšířené funkce pro tiskárnu. Rozšířené zobrazení je užitečné, pokud chcete získat více informací o stavu tiskové úlohy, vlastníkovi, počtu stránek, velikosti úlohy, času odeslání, portu, prioritě a dalších upřesňujících vlastnostech úlohy. V modulu snap-in Správa tisku je rozšířené zobrazení zobrazeno pod sloupci v pravém podokně.

Zobrazení rozšířených funkcí pro tiskárnu
  1. Spusťte nástroj Správa tisku.

  2. V levém podokně klikněte na položku Tiskové servery, klikněte na příslušný tiskový server, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Tiskárny a potom klikněte na příkaz Zobrazit rozšířené zobrazení.

    Poznámka

    Pokud chcete zobrazit nebo skrýt sloupce v rozšířeném zobrazení, postupujte takto: Vyberte tiskárnu. Na kartě Úlohy klikněte pravým tlačítkem myši na řádek záhlaví sloupců a potom klikněte na název sloupce, který chcete zobrazit nebo skrýt.

Další informace

  • Chcete-li spustit nástroj Správa tisku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa tisku.

  • Chcete-li v doméně s povoleným protokolem IPsec (Internet Protocol security) protokolovat události tiskárny, je nutné, aby tiskárny WSD (Web Services on Devices) protokol IPsec podporovaly a byly pro něj nakonfigurovány. Protokol IPsec neumožňuje, aby tiskárny WSD, které nejsou kompatibilní s protokolem IPsec, odesílaly data na tiskový server v doméně s povoleným protokolem IPsec.

Další odkazy