V následujících částech jsou uvedeny informace o tom, jak lze pomocí modulu snap-in Správa tisku spravovat ovladače tiskáren na tiskovém serveru:

Přidání ovladačů pro klientské počítače s 32bitovými nebo 64bitovými verzemi systému Windows

Chcete-li podporovat klientské počítače, které používají jiné architektury procesorů než tiskový server, musíte nainstalovat další ovladače. Pokud například na tiskovém serveru běží 64bitová verze systému Windows a chcete podporovat klientské počítače s 32bitovými verzemi systému Windows, musíte pro každou tiskárnu přidat ovladače na bázi procesoru x86.

Poznámka

Je možné přidat ovladače tiskáren až do velikosti 2 GB. Ovladače tiskáren větší než 2 GB nebude možné zálohovat.

Postup přidání ovladačů tiskáren klientů na tiskový server
 1. Spusťte nástroj Správa tisku.

 2. V levém podokně klikněte na položku Tiskové servery, klikněte na příslušný tiskový server a potom klikněte na položku Tiskárny.

 3. V prostředním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, pro kterou chcete přidat další ovladače, a potom klikněte na příkaz Spravovat sdílení.

 4. Klikněte na tlačítko Další ovladače. Zobrazí se dialogové okno Další ovladače.

 5. Zaškrtněte políčko u architektury procesoru, pro kterou chcete přidat ovladače.

  Pokud například na tiskovém serveru běží vydání systému Windows založené na procesoru x64, zaškrtněte políčko x86, aby se nainstalovaly 32bitové verze ovladačů tiskárny pro klientské počítače s 32bitovými verzemi systému Windows.

 6. Pokud tiskový server dosud nemá příslušné ovladače tiskáren ve svém úložišti ovladačů, vyzve vás systém Windows k zadání umístění pro soubory ovladačů. Stáhněte a extrahujte příslušné soubory ovladačů. V dialogovém okně, které se zobrazí, pak zadejte cestu k souboru INF ovladače.

  Poznámka

  Může se stát, že některé ovladače tiskáren nebudete moci extrahovat, aniž byste je nenainstalovali. V takovém případě se přihlaste ke klientskému počítači, který používá stejnou architekturu procesoru jako ovladače tiskárny, které chcete přidat na tiskový server, a tyto ovladače tiskárny nainstalujte. Potom se pomocí nástroje Správa tisku připojte z klientského počítače k tiskovému serveru a přidejte tyto další ovladače pomocí dialogového okna Další ovladače. Systém Windows automaticky uloží ovladače z klientského počítače na tiskový server.

Aktualizace nebo změna ovladačů tiskáren

Pomocí následujícího postupu můžete aktualizovat nebo měnit ovladače tiskáren. Klientské počítače při dalším pokusu o tisk na příslušné tiskárně automaticky stáhnou a nainstalují aktualizované ovladače.

Poznámka

Budete-li instalovat ovladače tiskáren poskytnuté výrobcem zařízení, nepoužívejte tento postup, ale postupujte podle pokynů dodaných k ovladači tiskárny.

Postup aktualizace nebo změny ovladačů tiskárny
 1. Spusťte nástroj Správa tisku.

 2. V levém podokně klikněte na položku Tiskové servery, klikněte na příslušný tiskový server a potom klikněte na položku Tiskárny.

 3. V prostředním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, jejíž ovladač chcete změnit nebo aktualizovat, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit.

 5. Vyberte nový ovladač v seznamu Ovladač nebo klikněte na tlačítko Nový ovladač a nainstalujte nový ovladač tiskárny.

Odebrání ovladačů tiskáren

Pokud instalujete ovladač tiskárny do počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, nainstaluje systém Windows daný ovladač tiskárny nejprve do místního úložiště ovladačů a pak jej nainstaluje z tohoto úložiště ovladačů.

Při odebírání ovladačů tiskáren máte možnost odstranit pouze ovladač tiskárny nebo odebrat celý balíček ovladače. Odstraníte-li ovladač tiskárny, systém Windows ho odinstaluje, ale ponechá balíček ovladače v úložišti ovladačů, aby bylo možné ovladač v případě potřeby znovu nainstalovat. Odeberete-li balíček ovladače, odebere systém Windows balíček z úložiště ovladačů, čímž bude ovladač tiskárny úplně odstraněn z počítače.

Pomocí následujícího postupu můžete odebrat ovladače tiskáren ze serveru:

Postup odebrání ovladačů tiskáren
 1. Spusťte nástroj Správa tisku.

 2. V levém podokně klikněte na položku Tiskové servery, klikněte na příslušný tiskový server a potom klikněte na položku Tiskárny.

 3. V prostředním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárny používající ovladač, který chcete odstranit, nebo změňte ovladač používaný jednotlivými tiskárnami na jiný ovladač.

 4. V levém podokně klikněte na položku Tiskové servery, klikněte na příslušný tiskový server a potom klikněte na položku Ovladače.

 5. V prostředním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odstranit pouze nainstalované soubory ovladače, klikněte na příkaz Odstranit.

  • Chcete-li odebrat balíček ovladače z úložiště ovladačů a tím ovladač zcela odebrat z počítače, klikněte na příkaz Odebrat balíček ovladače.

Další informace

 • Chcete-li spustit nástroj Správa tisku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa tisku.

 • K provedení této úlohy jsou nutná pověření pro správu.

Další odkazy