Element Detaljer

Aktiver hærdet tilstand i MSMQ for at sikre computeren på internettet. I denne tilstand leveres kun meddelelser, der er sendt med HTTP/HTTPS-formatnavne.

Angiver, om hærdet tilstand i MSMQ er aktiveret.

I denne tilstand kan du kun sende meddelelser til køerne på computeren ved hjælp af HTTP/HTTPS-formatnavne.

Aktiver sikret fjernmodtagelse. I denne tilstand er det kun computere, der kører Windows Server 2003 eller nyere, der kan modtage meddelelser eksternt fra køer på denne computer.

Angiver, om sikret fjernmodtagelse er aktiveret.

Hvis du aktiverer denne indstilling, lytter computeren kun på den nye sikrede eksterne læsegrænseflade. Den lytter ikke på den gamle eksterne læsegrænseflade, der bruges af MSMQ, der kører tidligere versioner af Windows-operativsystemer.

Derfor er det kun computere, der kører Windows Server 2003 eller nyere, som kan modtage fjernmeddelelser fra køer på denne computer. Eksterne læsninger fra MSMQ 1.0-klienter, MSMQ 2.0-klienter og MSMQ 3.0-klienter, der kører på computere med Windows XP, understøttes ikke.

Deaktiver understøttelse af afhængige klienter for at forhindre computeren i at fungere som understøttende server for afhængige klienter.

Angiver, om MSMQ-serveren er aktiveret til at understøtte afhængige klienter.

En afhængig klient bruger sin understøttende server til at udføre alle meddelelsesfunktioner på sine vegne, f.eks. være vært for køer, gemme meddelelser, sende meddelelser og modtage meddelelser. Hvis den understøttende server bliver offline, kan den afhængige klient ikke sende og modtage meddelelser.

Deaktiver ikke-autoriserede RPC-kald.

Angiver, om ikke-autoriserede RPC-kald er aktiveret. Ikke-autoriserede RPC-kald kan aktiveres for at understøtte arbejdsgruppeklienter.

Gendan standardindstillinger

Klik her for at gendanne standardindstillingerne.

Som standard er MSMQ-servere ikke aktiveret til at fungere som understøttende servere for afhængige klienter. Hærdet tilstand i MSMQ og sikret fjernmodtagelse er heller ikke aktiveret som standard.


Indholdsfortegnelse