Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή μιας εργασίας ώστε η εργασία να αποθηκευτεί σε αρχείο XML, το οποίο μπορεί να εισαχθεί από άλλους χρήστες και υπολογιστές. Οι ιδιότητες, τα εναύσματα, οι ενέργειες, οι συνθήκες και οι ρυθμίσεις μιας εργασίας παρουσιάζονται σε ένα αρχείο XML. Το XML μιας εργασίας ορίζεται από το Σχήμα Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή εργασιών, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή εργασίας.

Για να πραγματοποιήσετε εξαγωγή μιας εργασίας με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
 1. Αν δεν είναι ανοιχτό, πραγματοποιήστε εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών.

 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στον φάκελο εργασιών στο δέντρο της κονσόλας, ο οποίος περιέχει την εργασία που θέλετε να εξαγάγετε.

 3. Στο παράθυρο της κονσόλας, κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε να εξαγάγετε.

 4. Από το παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή…. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πραγματοποιήστε αναζήτηση στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Για να πραγματοποιήσετε εξαγωγή μιας εργασίας με χρήση μιας γραμμής εντολών
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών.

 2. Πληκτρολογήστε:

  schtasks /Query [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
  /XML /TN <taskname>
 3. Το XML για την εργασία εμφανίζεται στη γραμμή εντολών. Αντιγράψτε το XML για την εργασία και επικολλήστε το σε ένα κενό αρχείο XML. Όταν αποθηκευτεί το αρχείο XML, το αρχείο θα περιέχει τον ορισμό της εργασίας και θα είναι δυνατή η εισαγωγή του.

Για να προβάλετε τη βοήθεια για αυτήν την εντολή, πληκτρολογήστε:

schtasks /Query /?

Πίνακας περιεχομένων