Όταν απενεργοποιείται μια εργασία η οποία διακόπτει την εκτέλεση μιας εργασίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εργασία ώστε να εκτελείται κατ' απαίτηση ή όταν έχει προγραμματιστεί για εκτέλεση.

Για να ενεργοποιήσετε μια εργασία για εκτέλεση με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
  1. Αν δεν είναι ανοιχτό, πραγματοποιήστε εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών.

  2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στον φάκελο εργασιών στο δέντρο της κονσόλας, ο οποίος περιέχει την εργασία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

  3. Στο παράθυρο της κονσόλας, κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

  4. Από το παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση. Η εντολή Ενεργοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο στο παράθυρο Εργασίες αν έχει απενεργοποιηθεί η εργασία.

Για να ενεργοποιήσετε μια εργασία με χρήση μιας γραμμής εντολών
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών.

  2. Πληκτρολογήστε:

    schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
    /TN <taskname> [/ENABLE]

Για να προβάλετε τη βοήθεια για αυτήν την εντολή, πληκτρολογήστε:

schtasks /Change /?

Πίνακας περιεχομένων