Jestliže je úloha zakázána (a nemůže tak být spuštěna), je možné ji povolit, takže může být spuštěna na požádání a lze její spuštění naplánovat.

Chcete-li povolit spuštění úlohy pomocí rozhraní systému Windows
  1. Pokud není nástroj Plánovač úloh spuštěn, spusťte jej. Další informace naleznete v tématu Spuštění Plánovače úloh.

  2. Ve stromu konzoly vyhledejte a vyberte složku úlohy, kterou chcete povolit.

  3. V okně konzoly klikněte na úlohu, kterou chcete povolit.

  4. V podokně Akce klikněte na možnost Povolit. Příkaz Povolit bude v podokně Akce dostupný pouze tehdy, jestliže je úloha zakázána.

Chcete-li povolit spuštění úlohy pomocí příkazového řádku
  1. Otevřete příkazový řádek. Příkazový řádek otevřete kliknutím na tlačítko Start, dále klikněte na možnost Všechny programy, možnost Příslušenství a nakonec klikněte na možnost Příkazový řádek.

  2. Zadejte:

    schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
    /TN <taskname> [/ENABLE]

Nápovědu pro tento příkaz zobrazíte zadáním:

schtasks /Change /?