Görev devre dışı bırakıldığında (bu işlem görevin çalışmasını durdurur), istendiğinde veya çalışması için zamanlandığı saatte çalışmak üzere etkinleştirilebilir.

Windows arabirimini kullanarak görevi çalışmak üzere etkinleştirmek için
  1. Görev Zamanlayıcı açık değilse, Görev Zamanlayıcı'yı başlatın. Daha fazla bilgi için bkz. Görev Zamanlayıcı’yı Başlatma.

  2. Etkinleştirmek istediğiniz görevi içeren görev klasörünü konsol ağacında bulun ve tıklatın.

  3. Konsol penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz görevi tıklatın.

  4. Eylemler bölmesinden Etkinleştir'i tıklatın Etkinleştir komutu yalnızca görev devre dışı bırakıldıysa Eylemler bölmesinde görüntülenir.

Komut satırı kullanarak görevi çalışmak üzere etkinleştirmek için
  1. Komut istemini açın. Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

  2. Şunu yazın:

    schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
    /TN <taskname> [/ENABLE]

Bu komutun yardımını görüntülemek için şunu yazın:

schtasks /Change /?