Bir görevi alabilirsiniz; bu işlem alınan görevi, görev klasörüne ekler ve bunu kullanmanıza ve çalıştırmanıza olanak sağlar. Görevin özellikleri, tetikleyicileri, eylemleri, koşulları ve ayarları XML dosyasında gösterilir. Görevin XML dosyası Görev Zamanlayıcı Şeması tarafından tanımlanır. Görevi temsil eden bir XML örneği görmek için görevi verin ve kaydedilen XML dosyasına bakın. Görevleri vermeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Görev Verme.

Windows arabirimini kullanarak görev almak için
 1. Görev Zamanlayıcı açık değilse, Görev Zamanlayıcı'yı başlatın. Daha fazla bilgi için bkz. Görev Zamanlayıcı’yı Başlatma.

 2. Görevi almak istediğiniz görev klasörünü konsol ağacında bulun ve tıklatın. Görevi yeni görev klasörüne almak için klasör oluşturmak üzere bkz. Yeni Görev Klasörü Oluşturma.

 3. Eylemler Bölmesinden Görev Al'ı tıklatın

 4. iletişim kutusu görüntülenir. Almak istediğiniz görev XML dosyasını bulun ve düğmesini tıklatın.

 5. Görev Oluştur iletişim kutusu görüntülenir. Görev Oluştur iletişim kutusunun Genel, Tetikleyiciler, Eylemler, Koşullar ve Ayarlar sekmeleri alınan görevle ilgili bilgileri içerir.

 6. Görev Oluştur iletişim kutusunda Tamam düğmesini tıklatın.

Komut satırı kullanarak görev almak için
 1. Komut istemini açın. Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

 2. Şunu yazın:

  schtasks /Create [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
  /XML <xmlfile> /TN <taskname>

Bu komutun yardımını görüntülemek için, şunu yazın:

schtasks /Create /?