Görevin genel özelliklerini, tetikleyicilerini, eylemlerini, koşullarını veya ayarlarını değiştirerek varolan bir görevi değiştirebilirsiniz. Görevi silme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görev Silme.

Varolan Görevi Değiştirme

Windows arabirimini kullanarak varolan görevi değiştirmek için
 1. Görev Zamanlayıcı açık değilse, Görev Zamanlayıcı'yı başlatın. Daha fazla bilgi için bkz. Görev Zamanlayıcı’yı Başlatma.

 2. Değiştirmek istediğiniz görevi içeren görev klasörünü konsol ağacında bulun ve tıklatın.

 3. Konsol penceresinde, değiştirmek istediğiniz görevi tıklatın.

 4. Eylemler bölmesinde Özellikler'i tıklatın Görev Özellikleri iletişim kutusu görünecektir.

 5. Görev Özellikleri iletişim kutusunda:

  1. Görevin değiştirebileceğiniz genel özelliklerini görmek için Genel sekmesini tıklatın. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Görev Özellikleri.

  2. Görevin tetikleyicilerini görmek için Tetikleticiler sekmesini tıklatın. Sekmedeki tetikleyiciler listesinden bir tetikleyici seçin ve seçili tetikleyicinin ayarlarını değiştirmek üzere Düzenle düğmesini, yeni tetikleyici oluşturmak için Yeni düğmesini veya seçili tetikleyiciyi silmek amacıyla Sil düğmesini tıklatın. Tetikleyiciler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tetikleyiciler.

  3. Görev eylemlerini görmek için Eylemler sekmesini tıklatın. Sekmedeki eylemler listesinden bir eylem seçin ve seçili eylemin ayarlarını değiştirmek üzere Düzenle düğmesini, yeni eylem oluşturmak için Yeni düğmesini veya seçili eylemi silmek amacıyla Sil düğmesini tıklatın. Eylemler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eylemler.

  4. Görevin değiştirebileceğiniz koşullarını görmek için Koşullar sekmesini tıklatın. Bu koşullar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görev Koşulları.

  5. Görevin değiştirebileceğiniz ayarlarını görmek için Ayarlar sekmesini tıklatın. Bu ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görev Ayarları.

 6. Görevi değiştirmeyi tamamladığınızda, Görev Özellikleri iletişim kutusunda Tamam düğmesini tıklatın. Bu işlem görevi yeniden kaydettirir. Görevde, görevin kaydettirilmesiyle tetiklenen bir eylem varsa, o eylem yürütülür. Görevde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, İptal düğmesini tıklatın.

Komut satırı kullanarak varolan görevi değiştirmek için
 1. Komut istemini açın. Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

 2. Şunu yazın:

  schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]] 
  /TN <taskname> { [/RU <runasuser] [/RP <runaspassword>] [/TR <taskrun>] 
  [/ST <starttime>] [/RI <interval>] [ {/ET <endtime> | /DU <duration>} [/K] ] 
  [/SD <startdate>] [/ED <enddate>] [/ENABLE | /DISABLE] [/IT] [/Z] }

Bu komutun yardımını görüntülemek için, şunu yazın:

schtasks /Change /?

Ek başvurular