Bir görevi ayarlarken önce bu görevi neyin tetikleyeceğine kadar verin. Tetikleyici, yerine getirildiğinde bir görevin yürütülmesini başlatan ölçüt kümesidir. Görevin tetikleyicisi Görev Özellikleri veya Görev Oluştur iletişim kutusunun Tetikleyiciler sekmesinde görüntülenir. Bir görevi başlatmak için zaman tabanlı veya olay tabanlı tetikleyici kullanabilirsiniz. Zaman tabanlı tetikleyiciler, günün belirli bir saatinde bir görevi başlatmayı veya günlük, haftalık veya aylık zamanlamada görevi birçok kez başlatmayı içerebilir. Olay tabanlı tetikleyiciler, görevi belirli sistem olaylarına yanıt olarak başlatır. Örneğin, olay tabanlı tetikleyiciler sistem başlatıldığında, kullanıcı bilgisayarda oturum açtığında veya bilgisayar boş durumuna girdiğinde bir görevi başlatmak üzere ayarlanabilir. Her görev, görevin çeşitli yollarla başlatılmasına olanak sağlayan bir veya daha fazla tetikleyici içerebilir. Görevin birden fazla tetikleyicisi varsa, görev tetikleyicilerden herhangi biri başladığında gerçekleşir.

Tetikleyici Ayarları

Her tetikleyici, kendisini etkinleştirecek ölçütleri belirleyen ayarlar içerir. Her tetikleyici için ek gelişmiş ayarlar belirlenebilir; bu konu aşağıdaki Gelişmiş Ayarlar bölümünde açıklanmıştır. Tetikleyici ayarlarına Tetikleyiciyi Düzenle veya Yeni Tetikleyici iletişim kutusundan erişilebilir; bu iletişim kutusu Görev Özellikleri veya Görev Oluştur iletişim kutusunun Tetikleyiciler sekmesindeki Düzenle veya Yeni düğmesi tıklatılarak görüntülenebilir. Tetikleyici ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Varolan Görevi Değiştirme veya Görev Zamanlama .

Tetikleyiciler

Aşağıdaki listede tetikleyiciler ve tetikleyici ayarları açıklanmaktadır.

 • Zamanlamaya göre

  Bu tetikleyici, görevin zamanlamaya göre çalışmasına neden olur ve tetikleyici ayarları zamanlamayı ayarlamanıza olanak sağlar. Görevin bir defa veya günlük, haftalık, aylık zamanlamaya göre zamanlanmasını seçebilirsiniz. Ayarladığınız zaman, görevi çalıştıran bilgisayarda belirlenen saat dilimine göredir. Saati, görevi çalıştıran bilgisayarda belirlenen saat dilimi yerine Eşgüdümlü Evrensel Saate (UTC) göre ayarlamak için Evrensel onay kutusunu işaretleyin. Birden fazla saat dilimindeki görev kümesini aynı anda çalışmak üzere düzenlemek istediğinizde Evrensel ayarını kullanın.

  Bir kez düğmesini seçerseniz, görevin tetikleneceği tarihi ve saati seçersiniz.

  Günlük seçenek düğmesini belirlerseniz, görevin yineleme aralığını ve görevin başlatılacağı tarihi ve saati seçersiniz. 1 aralığı günlük zamanlama sağlarken 2 aralığı gün aşırı zamanlama sağlar. Görev, her gün belirlenen saatte başlar.

  Haftalık seçenek düğmesini belirlerseniz, görevin yineleme aralığını, görevi başlatmak için bir tarih ve saat ve görevin başlayacağı haftanın günlerini seçersiniz. 1 aralığı haftalık zamanlama sağlarken 2 aralığı iki haftada bir zamanlama sağlar. Görev, belirtilen günlerde belirtilen saatte başlar.

  Aylık seçenek düğmesini belirlerseniz, görevin başlamasını istediğiniz ayları, ayın haftalarını ve görevin başlamasını istediğiniz her ay için haftanın günlerini seçersiniz. Görevin ayın son günü başlatılmasını da belirleyebilirsiniz.

 • Oturum Açıldığında

  Bu tetikleyici, kullanıcı bilgisayarda oturum açtığında görevin çalışmasına neden olur ve tetikleyici ayarları, bilgisayara herhangi bir kullanıcı veya belirli bir kullanıcı oturum açtığında görevin tetiklenmesini belirtmenize olanak sağlar.

 • Başlangıçta

  Bu tetikleyici görevin bilgisayar başladığında çalışmasına neden olur. Bu tetikleyicinin ayarları yalnızca aşağıdaki Gelişmiş Ayarlar bölümünde tanımlanan gelişmiş ayarlardır.

 • Boştayken

  Bu tetikleyici, görevin bilgisayar boş durumuna girdikten sonra çalışmasına neden olur ve boşta ayarları Görev Oluştur veya Görev Özellikleri iletişim kutusunun Koşullar sekmesinde ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Görev Koşulları.

 • Bir olayda

  Bu tetikleyici belirli olay girişleri olay günlüğüne eklendiğinde görevin çalışmasına neden olur. Temel olay tetikleyicisi ayarları veya özel olay tetikleyicisi ayarlarını belirlemeyi seçebilirsiniz. Temel olay tetikleyicisi ayarlarını seçerseniz, belirli bir olay günlüğündeki tek bir olay görevi tetikler. Olayı içeren olay günlüğünü, olay yayınlayıcısının adını seçebilir ve olay tanımlayıcısını belirtebilirsiniz. Özel olay tetikleyicisi ayarlarını seçerseniz, görevi tetikleyecek olayları sorgulamak için XML olay sorgusu veya özel olay filtresi belirleyebilirsiniz. Olay filtreleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel Görünüm Oluşturma.

  Not

  Bu tetikleyici Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • Görev oluşturmada/değiştirmede

  Bu tetikleyici görev oluşturulduğu anda veya görev değiştirildiğinde çalışmasına neden olur. Bu tetikleyicinin ayarları yalnızca aşağıdaki Gelişmiş Ayarlar bölümünde tanımlanan gelişmiş ayarlardır.

  Not

  Bu tetikleyici Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • Kullanıcı oturumuna bağlantıda

  Bu tetikleyici, yerel bilgisayardan veya uzak masaüstü bağlantısından kullanıcı oturumu bağlandığında görevin çalışmasına neden olur. Örneğin, bilgisayarda kullanıcıları değiştirerek yerel bilgisayarda kullanıcı oturumuna bağlandığınızda, bu tetikleyici görevin çalışmasına neden olur. Diğer bir örnek ise, kullanıcı uzak bilgisayarda Uzak Masaüstü Bağlantısı'nı kullanarak kullanıcı oturumuna bağlandığında tetikleyicinin görevi çalıştırmasıdır. Tetikleyici ayarları, kullanıcı oturumuna herhangi bir kullanıcı veya belirli bir kullanıcı bağlandığında görevin tetiklenmesini belirtmenize olanak sağlar.

  Not

  Bu tetikleyici Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • Kullanıcı oturumu bağlantısı kesildiğinde

  Bu tetikleyici, yerel bilgisayara veya uzak masaüstü bağlantısına olan kullanıcı oturumu bağlantısı kesildiğinde görevin çalışmasına neden olur. Örneğin, bilgisayarda kullanıcıları değiştirerek yerel bilgisayarda kullanıcı oturumuna olan bağlantı kesildiğinde, bu tetikleyici görevin çalışmasına neden olur. Diğer bir örnek ise, kullanıcı uzak bilgisayarda Uzak Masaüstü Bağlantısı'nı kullanarak kullanıcı oturumuna olan bağlantıyı kestiğinde tetikleyicinin görevi çalıştırmasıdır. Tetikleyici ayarları, herhangi bir kullanıcı veya belirli bir kullanıcı bir kullanıcı oturumuyla bağlantısını kestiğinde görevin tetiklenmesini belirtmenize olanak sağlar.

  Not

  Bu tetikleyici Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • İş istasyonu kilitlendiğinde

  Bu tetikleyici görevin bilgisayar kilitlendiğinde çalışmasına neden olur. Tetikleyici ayarları, herhangi bir kullanıcı veya belirli bir kullanıcı bilgisayarı kilitlediğinde görevin tetiklenmesini belirtmenize olanak sağlar.

  Not

  Bu tetikleyici Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • İş istasyonu kilidi açıldığında

  Bu tetikleyici görevin bilgisayarın kilidi açıldığında çalışmasına neden olur. Tetikleyici ayarları, herhangi bir kullanıcı veya belirli bir kullanıcı bilgisayarı kilitlediğinde görevin tetiklenmesini belirtmenize olanak sağlar.

  Not

  Bu tetikleyici Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

Gelişmiş Ayarlar

Aşağıdaki tabloda gelişmiş tetikleyici ayarlar açıklanmaktadır.

 • Görevi şu süreyle geciktir veya Görevi en fazla şu süreyle geciktir (rasgele geciktirme): Bu ayar, görev tetiklendikten sonra görevin çalışmasının geciktirileceği süreyi belirlemenize olanak sağlar. Zaman tabanlı tetikleyici (Zamanlamaya göre) kullanıyorsanız, gecikme süresi, görevin tetiklendiği saatle bu ayarda belirtilen saat arasında rasgele bir saat olacaktır. Görev saat 13:00'da tetiklenecek biçimde zamanlanmışsa ve Görevi en fazla şu süreyle geciktir (rasgele geciktirme) ayarı 5 dakika olarak ayarlanmışsa, görev 13:00 ile 13:05 arasında herhangi bir zamanda çalışacaktır.

 • Görevi şu sürede bir yinele: Bu ayar görev için yineleme süresi aralığını ayarlamanıza olanak sağlar. Görev çalışır, belirlenen süre aralığı boyunca bekler ve yeniden çalışır. Bu döngü bitiş süresi gerçekleşene kadar devam eder.

 • Şu süreden uzun çalışan görevleri durdur: Bu ayar, görevin çalışmasına izin verilen süre için bir süre sınırı ayarlayarak uzun süredir çalışan görevleri durdurmanıza olanak sağlar (eylemi yürüt)

 • Etkinleştir: Bu ayar tetikleyiciyi etkinleştirmek için bir tarih ve saat ayarlamanıza olanak sağlar. Tetikleyici etkinleştirildikten sonra tetikleyici görevin çalışmasına neden olur. Zaman, görevi çalıştıran bilgisayarda belirlenen saat dilimine göredir. Saati, görevi çalıştıran bilgisayarda belirlenen saat dilimi yerine Eşgüdümlü Evrensel Saate (UTC) göre ayarlamak için Evrensel onay kutusunu işaretleyin. Birden fazla saat dilimindeki görevler kümesini aynı anda etkinleştirmek üzere düzenlemek istediğinizde Evrensel ayarını kullanın.

 • Süre sonu: Bu ayar tetikleyicinin sona ereceği bir tarih ve saat ayarlamanıza olanak sağlar. Tetikleyicinin süresi sona erdiğinde, görevin çalışmasına neden olamaz. Zaman, görevi çalıştıran bilgisayarda belirlenen saat dilimine göredir. Saati, görevi çalıştıran bilgisayarda belirlenen saat dilimi yerine Eşgüdümlü Evrensel Saate (UTC) göre ayarlamak için Evrensel onay kutusunu işaretleyin. Birden fazla saat dilimindeki görevler kümesinin süresinin aynı anda sona ermesini düzenlemek istediğinizde Evrensel ayarını kullanın.

 • Etkin: Bu ayar görevi etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Etkinleştirilen görev çalışabilir ve devre dışı bırakılan bir görev etkinleştirilene kadar çalışamaz.

Ek başvurular