Bir görevin çalışmasını belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, görevi devre dışı bırakabilirsiniz. Görev daha sonra etkinleştirilerek çalışmasına izin verilir. Daha fazla bilgi için bkz. Çalışması İçin Görevi Etkinleştirme.

Windows arabirimini kullanarak çalışan bir görevi devre dışı bırakmak için
  1. Görev Zamanlayıcı açık değilse, Görev Zamanlayıcı'yı başlatın. Daha fazla bilgi için bkz. Görev Zamanlayıcı’yı Başlatma.

  2. Devre dışı bırakmak istediğiniz görevi içeren görev klasörünü konsol ağacında bulun ve tıklatın.

  3. Konsol penceresinde, devre dışı bırakmak istediğiniz görevi tıklatın.

  4. Eylemler menüsünden Devre Dışı Bırak'ı tıklatın Devre Dışı Bırak komutu yalnızca görev etkinleştirildiyse, Eylemler bölmesinde görüntülenir.

Komut satırı kullanarak çalışan bir görevi devre dışı bırakmak için
  1. Komut istemini açın. Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

  2. Şunu yazın:

    schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
    /TN <taskname> /DISABLE

Bu komutun yardımını görüntülemek için, şunu yazın:

schtasks /Change /?