Görev ayarları bir görevin nasıl çalışacağını, duracağını veya silineceğini belirler. Görevin ayarları Görev Özellikleri veya Görev Oluştur iletişim kutusunun Ayarlar sekmesinde görüntülenir. Aşağıdaki listede görev ayarlarının açıklamaları yer alır.

 • Görevin istek üzerine çalıştırılmasına izin ver

  Görevin istek üzerine çalışmasına izin vererek zamanlanmasından önce veya sonra el ile çalıştırılıp çalıştırılamayacağını belirtebilirsiniz. Varsayılan ayar kullanıcının istek üzerine herhangi bir zamanda görevi çalıştırmasına izin verir. Bir görevi istek üzerine nasıl çalıştırılacağıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bir Görevi İstek Üzerine Çalıştırma.

  Not

  Bu ayar Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • Zamanlanan başlangıç kaçırıldıktan sonra görevi en kısa sürede çalıştır

  Bu ayar işaretlenmişse, görev belirli bir zamanda çalışmak üzere zamanlanmışsa ancak herhangi bir nedenle (örneğin, bilgisayar kapatılmış veya Görev Zamanlayıcı hizmeti meşgulse) etkinleştirilmediyse, Görev Zamanlayıcı hizmeti görevi başlatır. Görev Zamanlayıcı hizmeti görev kaçırıldıktan hemen sonra görevi başlatmaz. Varsayılan olarak, hizmet kaçırılan görevi başlatmak için on dakika bekler.

  Not

  Bu ayar Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • Görev başarısız olursa, şu sıklıkta yeniden başlat: <süre>

  Görev çalışmazsa (görevin son çalıştırması başarısız), görevi yeniden başlatmak için bu ayarı kullanın. Görev yeniden başlatması denemeleri arasındaki zaman aralığını ve yeniden başlatmanın kaç kez deneneceğini belirtirsiniz.

  Not

  Bu ayar Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • Şu süreden uzun çalışırsa görevi durdur: <süre>

  Bu ayar görevin çalışmasına izin verilen süreyi sınırlamanıza olanak sağlar. Kullanıcının sorun yaşamasına neden olan yürütülmesi uzun süren görevleri sınırlamak için bu ayarı kullanın.

 • Görev istendiğinde sonlanmazsa, zorla durdur

  Bu ayar seçilmişse, durması istendiğinde görev yanıt vermiyorsa, durmaya zorlanır.

  Not

  Bu ayar Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde kullanılamaz.

 • Görev yeniden çalıştırılmak üzere zamanlanmamışsa, şu süre sonunda sil <süre>

  Bu ayar seçiliyse, Görev Zamanlayıcı hizmeti görev yeniden çalışmak üzere zamanlanmamışsa otomatik olarak görevi siler. Görev Zamanlayıcı hizmeti görevi silmeden önce belirtilen süre boyunca bekler. Bu ayar seçili değilse, Görev Zamanlayıcı hizmeti görevi otomatik olarak silmez. Bu ayarın seçilmesi için görevin sona erme tarihi olan e az bir tetikleyicisi olmalıdır.

 • Görev çalışmaktaysa, aşağıdaki kural uygulanır:

  Görevin başka bir örneği zaten çalışmaktaysa, Görev Zamanlayıcı hizmetinin görevi nasıl çalıştırması gerektiğiniz belirtmelisiniz:

  • Yeni bir örnek başlatma: Görev Zamanlayıcı hizmeti görevin yeni bir örneğini çalıştırmaz ve çalışmakta olan örneği durdurur.

  • Yeni örneği paralel olarak çalıştır: Görev Zamanlayıcı hizmeti görevin çalışmakta olan örneğiyle birlikte yeni bir örneği çalıştırır.

  • Yeni örneği sıraya al: Görev Zamanlayıcı hizmeti, hizmetin çalıştıracağı görevler sırasına görevin yeni bir örneğini ekler ve çalışmakta olan görev örneğini durdurmaz.

  • Varolan örneği durdur: Görev Zamanlayıcı hizmeti, çalışmakta olan görev örneğini durdurur ve görevin yeni bir örneğini çalıştırır.

  Not

  Windows 2003, Windows XP veya Windows 2000 için yapılandırılan görevlerde bu ayarın değeri Yeni bir örnek başlatma'dır.