Tehtävien asetukset määrittävät, kuinka tehtävä suoritetaan, pysäytetään tai poistetaan. Tehtävän asetukset näkyvät Tehtävän ominaisuudet- tai Luo tehtävä -valintaikkunoiden Asetukset-välilehdessä. Seuraava luettelo sisältää tehtävien asetusten kuvaukset.

 • Salli tehtävän suorittaminen tarvittaessa

  Voit määrittää, että tehtävä voidaan suorittaa manuaalisesti ennen sen ajoitettua suoritusta tai sen jälkeen, sallimalla tehtävän suorittamisen tarvittaessa. Oletusasetuksen mukaan käyttäjä voi suorittaa tehtävän milloin tahansa tarvittaessa. Lisätietoja tehtävien suorittamisesta tarvittaessa on ohjeaiheessa Tehtävän suorittaminen tarvittaessa.

  Huomautus

  Tämä asetus ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Käynnistä tehtävä välittömästi, jos ajoitettu käynnistys ei toteutunut

  Jos asetus on valittu, Tehtävien ajoitus -palvelu käynnistää tehtävän siinä tapauksessa, että tehtävää ei jostakin syystä aktivoitu hetkenä, jona se oli ajoitettu käynnistymään (tietokone on esimerkiksi voinut olla sammutettuna tai Tehtävien ajoitus -palvelu on ollut varattu). Tehtävän ajoitus -palvelu ei käynnistä tehtävää heti, kun ajoituksen epäonnistuminen havaitaan. Oletusarvon mukaan palvelu odottaa 10 minuuttia ennen käynnistämättä jätetyn tehtävän suorittamista.

  Huomautus

  Tämä asetus ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Jos tehtävä epäonnistuu, käynnistä uudelleen joka: <aikajakso>

  Tämän asetuksen avulla voit käynnistää tehtävän uudelleen, jos tehtävän suorittaminen epäonnistuu (edellinen tehtävän suoritus ei onnistunut). Voit määrittää tehtävän uudelleenkäynnistysten välisen aikajakson ja tehtävän uudelleenkäynnistysten välisen ajan.

  Huomautus

  Tämä asetus ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Pysäytä, jos tehtävän suorittaminen kestää yli: <aikajakso>

  Tämän asetuksen avulla voit rajoittaa aikaa, joka tehtävän suorittamiselle sallitaan. Tämän asetuksen avulla voit rajoittaa tehtäviä, joiden suorittaminen voi kestää kauan ja aiheuttaa häiriöitä käyttäjille.

 • Pakota tehtävän pysäyttäminen, jos se ei pysähdy pyydettäessä

  Jos tämä asetus on valittu, tehtävä pakotetaan pysähtymään, jos se ei vastaa pysäytyspyyntöön.

  Huomautus

  Tämä asetus ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Poista tehtävä, jos sitä ei ole ajoitettu suoritettavaksi uudelleen jälkeen: <aikajakso>

  Jos tämä asetus on valittu, Tehtävien ajoitus -palvelu poistaa tehtävän automaattisesti, jos sitä ei ole ajoitettu uudelleen suoritettavaksi. Tehtävien ajoitus -palvelu odottaa määritetyn ajan ennen tehtävän poistamista. Jos tätä asetusta ei ole valittu, Tehtävien ajoitus -palvelu ei poista tehtävää automaattisesti. Tehtävässä on oltava ainakin yksi vanhentumispäivän sisältävä käynnistin, jotta tämä asetus voidaan valita.

 • Jos tehtävä on jo käynnissä, tällöin:

  Määritä, kuinka Tehtävien ajoitus -palvelun tulisi suorittaa tehtävä, jos jokin toinen tehtävän esiintymä on jo käynnissä:

  • Älä aloita uutta esiintymää: Tehtävien ajoitus -palvelu ei suorita uutta tehtävän esiintymää eikä lopeta käynnissä olevaa esiintymää.

  • Suorita esiintymä samanaikaisesti: Tehtävien ajoitus -palvelu suorittaa tehtävän uuden esiintymän rinnakkain jo käynnissä olevan esiintymän kanssa.

  • Aseta uusi esiintymä jonoon: Tehtävien ajoitus -palvelu lisää uuden tehtävän esiintymän palvelun suorittamien tehtävien jonoon. Palvelu ei lopeta jo käynnissä olevaa tehtävän esiintymää.

  • Pysäytä nykyinen esiintymä: Tehtävien ajoitus -palvelu pysäyttää jo käynnissä olevan tehtävän esiintymän ja suorittaa uuden tehtävän esiintymän.

  Huomautus

  Tämän asetuksen arvo on Älä aloita uutta esiintymää tehtäville, jotka on määritetty Windows 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmiä varten.