Voit muuttaa aiemmin luotua tehtävää muuttamalla tehtävän yleisiä ominaisuuksia, käynnistimiä, toimintoja, ehtoja tai asetuksia. Lisätietoja tehtävän poistamisesta on ohjeaiheessa Tehtävän poistaminen.

Aiemmin luodun tehtävän muuttaminen

Aiemmin luodun tehtävän muuttaminen Windows-käyttöliittymän avulla
 1. Jos Tehtävien ajoitus ei ole avoinna, käynnistä Tehtävien ajoitus. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tehtävien ajoituksen käynnistäminen.

 2. Etsi konsolipuusta tehtäväkansio, joka sisältää muutettavan tehtävän, ja napsauta sitä.

 3. Napsauta konsoli-ikkunassa tehtävää, jota haluat muuttaa.

 4. Valitse Toiminto-ruudusta Ominaisuudet. Esiin tulee Tehtävän ominaisuudet -valintaikkuna.

 5. Tehtävän ominaisuudet -valintaikkunassa voi tehdeä seuraavat toimet:

  1. Napsauta Yleiset-välilehteä, jos haluat tarkastella tehtävän yleisiä ominaisuuksia, joita voit muuttaa. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on ohjeaiheessa Yleiset tehtävän ominaisuudet.

  2. Napsauta Käynnistimet-välilehteä, jos haluat tarkastella tehtävän käynnistimiä. Valitse välilehden käynnistimien luettelosta käynnistin ja napsauta sitten Muokkaa-painiketta, jos haluat muuttaa valitun käynnistimen asetuksia, napsauta Uusi-painiketta, jos haluat luoda uuden käynnistimen, tai napsauta Poista-painiketta, jos haluat poistaa valitun käynnistimen. Lisätietoja käynnistimistä on ohjeaiheessa Käynnistimet.

  3. Napsauta Toiminnot-välilehteä, jos haluat tarkastella tehtävän toimintoja. Valitse välilehden toimintojen luettelosta toiminto ja napsauta sitten Muokkaa-painiketta, jos haluat muuttaa valitun toiminnon asetuksia, napsauta Uusi-painiketta, jos haluat luoda uuden toiminnon, tai napsauta Poista-painiketta, jos haluat poistaa valitun toiminnon. Lisätietoja toiminnoista on ohjeaiheessa Toiminnot.

  4. Napsauta Ehdot-välilehteä, jos haluat tarkastella tehtävän ehtoja, joita voit muuttaa. Lisätietoja ehdoista on ohjeaiheessa Tehtävien ehdot.

  5. Napsauta Asetukset-välilehteä, jos haluat tarkastella tehtävän asetuksia, joita voit muuttaa. Lisätietoja näistä asetuksista on ohjeaiheessa Tehtävien asetukset.

 6. Napsauta Tehtävän ominaisuudet -valintaikkunan OK-painiketta, kun olet lopettanut tehtävän muuttamisen. Tämä rekisteröi tehtävän uudelleen. Jos tehtävällä on toiminto, joka käynnistyy, kun tehtävä rekisteröidään, kyseinen toiminto suoritetaan. Jos et ole tehnyt mitään muutoksia tehtävään, napsauta Peruuta-painiketta.

Aiemmin luodun tehtävän muuttaminen komentorivin avulla
 1. Avaa komentorivi. Voit avata komentorivin valitsemalla Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentorivi.

 2. Kirjoita:

  schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]] 
  /TN <taskname> { [/RU <runasuser] [/RP <runaspassword>] [/TR <taskrun>] 
  [/ST <starttime>] [/RI <interval>] [ {/ET <endtime> | /DU <duration>} [/K] ] 
  [/SD <startdate>] [/ED <enddate>] [/ENABLE | /DISABLE] [/IT] [/Z] }

Voit tuoda tähän komentoon liittyvät ohjeet näyttöön kirjoittamalla seuraavan komennon:

schtasks /Change /?

Muita aiheita