Kun määrität tehtävää, päätä ensin, mikä saa aikaan kyseisen tehtävän käynnistämisen. Käynnistin on joukko ehtoja, joiden täyttyminen saa aikaan tehtävän käynnistämisen. Tehtävän käynnistimet näkyvät Tehtävän ominaisuudet- tai Luo tehtävä -valintaikkunan Käynnistimet-välilehdessä. Voit käyttää tehtävien käynnistämiseen aikaan tai tapahtumaan perustuvia käynnistimiä. Aikaan perustuvat käynnistimet käynnistävät tehtävän tiettyyn vuorokaudenaikaan tai useita kertoja päivittäisen, viikoittaisen tai kuukausittaisen aikataulun mukaisesti. Tapahtumiin perustuvat käynnistimet käynnistävät tehtäviä tiettyjen järjestelmätapahtumien seurauksena. Tapahtumaan perustuva käynnistin voidaan esimerkiksi määrittää käynnistämään tehtävä järjestelmän käynnistämisen yhteydessä, kun käyttäjä kirjautuu tietokoneeseen tai kun tietokone on käyttämättömänä. Kukin tehtävä voi sisältää useita käynnistimiä, jotka mahdollistavat tehtävän käynnistämisen useilla eri tavoilla. Jos tehtävällä on useita käynnistimiä, tehtävä käynnistetään, kun jokin käynnistimistä aktivoituu.

Käynnistimien asetukset

Kukin käynnistin sisältää asetuksia, jotka määrittävät käynnistimen aktivoimisen edellyttämät ehdot. Kullekin käynnistimelle voi myös määrittää lisäasetuksia, jotka on kuvattu alla olevassa Lisäasetukset-jaksossa. Käynnistimien asetuksia voi käsitellä Muokkaa käynnistintä- tai Uusi käynnistin -valintaikkunoissa, jotka voi tuoda näyttöön napsauttamalla Tehtävän ominaisuudet- tai Luo tehtävä -valintaikkunan Käynnistimet-välilehden Muokkaa- tai Uusi-painiketta. Lisätietoja käynnistimien asetusten muuttamisesta on ohjeaiheissa Aiemmin luodun tehtävän muuttaminen ja Tehtävän ajoittaminen.

Käynnistimet

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kaikki käynnistimet ja käynnistimien asetukset.

 • Ajoituksen yhteydessä

  Tämä käynnistin saa aikaan tehtävän suorittamisen määritetyn aikataulun mukaan. Voit määrittää ajoituksen käynnistimen asetusten avulla. Voit ajoittaa tehtävän suoritettavaksi kerran, päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Määrittämäsi aika ilmoitetaan tehtävää suorittavassa tietokoneessa määritetyn aikavyöhykkeen mukaan. Valitse UTC-aika-valintaruutu, jos haluat määrittää kellonajan UTC-ajan mukaiseksi etkä käyttää tehtävää suorittavan tietokoneen aikavyöhykettä. Käytä UTC-aika-asetusta, kun haluat määrittää, että useita tehtäviä suoritetaan samanaikaisesti eri aikavyöhykkeissä.

  Jos valitset Kerran -valintanapin, voit määrittää päivämäärän ja kellonajan tehtävän käynnistämiselle.

  Jos valitset Päivittäin-valintanapin, voit määrittää tehtävän toistovälin sekä sen aloittamisen päivämäärän ja kellonajan. Aikaväli 1 tarkoittaa, että tehtävä suoritetaan päivittäin. Vastaavasti aikaväli 2 tarkoittaa, että tehtävä suoritetaan joka toinen päivä. Tehtävä käynnistetään määritettyyn aikaan määritettyinä päivinä.

  Jos valitset Viikoittain-valintanapin, voit määrittää tehtävän toistovälin, sen aloittamisen päivämäärän ja kellonajan sekä viikonpäivät, jolloin tehtävä suoritetaan. Aikaväli 1 tarkoittaa, että tehtävä suoritetaan viikoittain. Vastaavasti aikaväli 2 tarkoittaa, että tehtävä suoritetaan joka toinen viikko. Tehtävä käynnistetään määritettyyn aikaan määritettyinä päivinä.

  Jos valitset Kuukausittain-valintanapin, voit valita kuukaudet, jolloin tehtävä käynnistetään, sekä kunkin kuukauden viikot ja viikonpäivät, jolloin tehtävä käynnistetään. Voit myös määrittää, että haluat käynnistää tehtävän kunkin kuukauden viimeisenä päivänä.

 • Kirjauduttaessa sisään

  Tämä käynnistin aiheuttaa tehtävän suorituksen, kun käyttäjä kirjautuu tietokoneeseen. Käynnistimen asetusten avulla voit määrittää, että tehtävä tulee joko käynnistää kenen tahansa käyttäjän kirjautuessa tietokoneeseen tai vain kun tietty käyttäjä kirjautuu tietokoneeseen.

 • Käynnistettäessä

  Tämä käynnistin saa tehtävän suorituksen alkamaan, kun tietokone käynnistetään. Tämän käynnistimen ainoat asetukset on kuvattu jäljempänä olevassa Lisäasetukset-jaksossa.

 • Käyttämättömänä

  Tämä käynnistin saa tehtävän suorituksen alkamaan, kun tietokone on käyttämättömänä. Käyttämättömyyden asetukset voi määrittää Luo tehtävä- tai Tehtävän ominaisuudet -valintaikkunan Ehdot-välilehdessä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tehtävien ehdot.

 • Tapahtuman yhteydessä

  Tämä käynnistin saa tehtävän suorituksen alkamaan, kun tiettyjä tapahtumamerkintöjä lisätään tapahtumalokiin. Voit valita joko tavalliset tapahtumakäynnistinten asetukset tai mukautetut tapahtumakäynnistinten asetukset. Jos valitset tavalliset tapahtumakäynnistinten asetukset, tietyn tapahtumalokin yksittäinen tapahtuma käynnistää tehtävän. Voit valita tapahtuman sisältävän tapahtumalokin ja tapahtuman julkaisijan nimen ja voit määrittää tapahtuman tunnuksen. Jos valitset mukautetun tapahtumakäynnistimen asetukset, voit määrittää XML-tapahtumakyselyn tai mukautetun tapahtumasuodattimen sellaisten tapahtumien kyselemiseksi, jotka käynnistävät tehtävän. Lisätietoja tapahtumasuodattimista on ohjeaiheessa Mukautetun näkymän luominen.

  Huomautus

  Tämä käynnistin ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Rekisteröitäessä/muokattaessa

  Tämä käynnistin aiheuttaa tehtävän suorituksen sen luonnin ja muokkauksen yhteydessä. Tämän käynnistimen ainoat asetukset on kuvattu jäljempänä olevassa Lisäasetukset-jaksossa.

  Huomautus

  Tämä käynnistin ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Käyttäjän istuntoa yhdistettäessä

  Tämä käynnistin saa tehtävän suorituksen alkamaan, kun käyttäjän istuntoon muodostetaan yhteys paikallisesta tietokoneesta tai etätyöpöytäyhteyden kautta. Jos esimerkiksi muodostat yhteyden käyttäjän istuntoon paikallisessa tietokoneessa vaihtamalla tietokoneen käyttäjää, tämä käynnistin aloittaa tehtävän suorituksen. Toinen esimerkkitilanne tehtävän suorittamisen aiheuttavasta tilanteesta on käyttäjä, joka muodostaa yhteyden käyttäjän istuntoon käyttämällä etätietokoneen etätyöpöytäyhteysohjelmaa. Käynnistimen asetusten avulla voit määrittää, että tehtävä tulee käynnistää, kun kuka tahansa käyttäjä muodostaa yhteyden käyttäjän istuntoon tai kun yhteyden muodostaa tietty käyttäjä.

  Huomautus

  Tämä käynnistin ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Katkaistaessa yhteys käyttäjäistuntoon

  Tämä käynnistin aiheuttaa tehtävän suorituksen, kun käyttäjän istunnon yhteys katkaistaan paikallisesta tietokoneesta tai etätyöpöytäyhteyden kautta. Jos esimerkiksi katkaiset yhteyden käyttäjän istuntoon paikallisessa tietokoneessa vaihtamalla tietokoneen käyttäjää, tämä käynnistin aloittaa tehtävän suorituksen. Toinen esimerkkitilanne tehtävän suorittamisen aiheuttavasta tilanteesta on käyttäjä, joka katkaisee käyttäjän istunnon yhteyden käyttämällä etätietokoneen etätyöpöytäyhteysohjelmaa. Käynnistimen asetusten avulla voit määrittää, että tehtävä tulee käynnistää, kun kuka tahansa käyttäjä katkaisee yhteyden käyttäjän istuntoon tai kun yhteyden katkaisee tietty käyttäjä.

  Huomautus

  Tämä käynnistin ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Työaseman ollessa lukittuna

  Tämä käynnistin saa tehtävän suorituksen alkamaan, kun tietokone lukitaan. Käynnistimen asetusten avulla voit määrittää, että tehtävä tulee käynnistää, kun kuka tahansa käyttäjä lukitsee tietokoneen tai kun yhteyden lukitsee tietty käyttäjä.

  Huomautus

  Tämä käynnistin ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

 • Työaseman lukitusta purettaessa

  Tämä käynnistin saa tehtävän suorituksen alkamaan, kun tietokoneen lukitus puretaan. Käynnistimen asetusten avulla voit määrittää, että tehtävä tulee käynnistää, kun kuka tahansa käyttäjä lukitsee tietokoneen tai kun yhteyden lukitsee tietty käyttäjä.

  Huomautus

  Tämä käynnistin ei ole käytettävissä tehtävissä, jotka on määritetty Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmille.

Lisäasetukset

Seuraavassa luettelossa kuvataan käynnistimen lisäasetukset.

 • Viivytä tehtävää tai Viivytä tehtävää enintään (satunnainen viive): Tämän asetuksen avulla voit määrittää, kuinka kauan tehtävän suoritusta viivytetään tehtävän käynnistyksen jälkeen. Jos käytät aikaan perustuvaa käynnistintä (Ajoituksen yhteydessä), viive on satunnainen aika tehtävän käynnistyksen ja tämän asetuksen määrittämän ajan väliltä. Jos tehtävä ajoitetaan käynnistettäväksi kello 13.00 ja Viivytä tehtävää enintään (satunnainen viive) -asetus on 5 minuuttia, tehtävä käynnistyy jonakin hetkenä kello 13.00:n ja kello 13.05:n välillä.

 • Toistamisväli: Tämän asetuksen avulla voit määrittää tehtävälle toistamisvälin. Tällöin järjestelmä odottaa määritetyn ajan tehtävän suorittamisen jälkeen, minkä jälkeen tehtävä suoritetaan uudelleen. Tämä suorituskierto jatkuu, kunnes määritetty kesto on päättynyt.

 • Pysäytä tehtävä, jos suorituksen kesto yli: Tämän asetuksen avulla voit pysäyttää tehtävät, joiden suoritus kestää kauan, määrittämällä tehtävän suorittamisen (toiminnon toteuttamisen) kestolle aikarajoituksen.

 • Aktivoi: Tämän asetuksen avulla voit määrittää tehtävän aktivoimiselle päivämäärän ja kellonajan. Kun käynnistin on aktivoitu, se voi saada tehtävän suorituksen alkamaan. Aika ilmoitetaan tehtävää suorittavan tietokoneen aikavyöhykkeen mukaisesti. Valitse UTC-aika-valintaruutu, jos haluat määrittää kellonajan UTC-ajan mukaiseksi etkä käyttää tehtävää suorittavan tietokoneen aikavyöhykettä. Käytä UTC-aika-asetusta, kun haluat määrittää, että useita tehtäviä aktivoidaan samanaikaisesti eri aikavyöhykkeissä.

 • Vanhentuminen: Tämän asetuksen avulla voit määrittää käynnistimen vanhentumisen päivämäärän ja kellonajan. Kun käynnistin on vanhentunut, se ei saa tehtävän suoritusta alkamaan. Aika ilmoitetaan tehtävää suorittavan tietokoneen aikavyöhykkeen mukaisesti. Valitse UTC-aika-valintaruutu, jos haluat määrittää kellonajan UTC-ajan mukaiseksi etkä käyttää tehtävää suorittavan tietokoneen aikavyöhykettä. Käytä UTC-aika-asetusta, kun haluat määrittää, että useita tehtäviä vanhentuu samanaikaisesti eri aikavyöhykkeissä.

 • Käytössä: Tämän asetuksen avulla voit ottaa tehtävän käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Käytössä oleva tehtävä voidaan suorittaa. Käytöstä poistettua tehtävää ei voida suorittaa, ennen kuin se on otettu käyttöön.

Muita aiheita