Bestem først hvilken utløser som vil starte oppgaven når du setter opp en oppgave. En utløser er et sett med kriterier som starter utføringen av en oppgave når de blir oppfylt. Utløserne til en oppgave vises under kategorien Utløsere i dialogboksen Oppgaveegenskaper eller Opprett oppgave. Du kan bruke en tids- eller hendelsesbasert utløser til å starte en oppgave. Tidsbaserte utløsere inkluderer å starte en oppgave på et bestemt tidspunkt på dagen eller å starte en oppgave flere ganger på daglig, ukentlig eller månedlig basis. Hendelsesbaserte utløsere starter en oppgave basert på bestemte systemhendelser. Hendelsesbaserte utløsere kan for eksempel settes til å starte en oppgave når systemet starter opp, når en bruker logger seg på datamaskinen, eller når datamaskinen blir inaktiv. Hver oppgave kan inneholde en eller flere utløsere, slik at den kan startes på flere måter. Hvis en oppgave har flere utløsere, vil oppgaven starte når en hvilken som helst av utløserne aktiveres.

Utløserinnstillinger

Hver utløser inneholder innstillinger som bestemmer kriteriene for når utløseren skal aktiveres. Ytterligere avanserte innstillinger kan spesifiseres for hver utløser. Disse forklares under Avanserte innstillinger nedenfor. Du får tilgang til utløserinnstillingene fra dialogboksen Rediger utløser eller Ny utløser, som du får frem ved å klikke Rediger eller Ny i kategorien Utløsere i dialogboksen Oppgaveegenskaper eller Opprett oppgave. Se Endre en eksisterende oppgave eller Planlegge en oppgave hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer utløserinnstillinger.

Utløsere

Følgende liste beskriver hver utløser og utløserinnstillingene.

 • Etter en plan

  Denne utløseren setter i gang oppgaven i henhold til en tidsplan, og utløserinnstillingene lar deg definere tidsplanen. Du kan velge å planlegge oppgaven én gang, eller på en daglig, ukentlig eller månedlig basis. Tidspunktet du spesifiserer, følger tidssonen som er spesifisert på datamaskinen som kjører oppgaven. Merk av for alternativet Universell for å få tidspunktet til å følge Coordinated Universal Time (UTC) i stedet for tidssonen som er spesifisert på datamaskinen som kjører oppgaven. Bruk innstillingen Universell når du ønsker å koordinere et sett med oppgaver til å kjøre samtidig i flere tidssoner.

  Hvis du velger radioknappen Én gang, velger du en dato og et tidspunkt som vil utløse oppgaven.

  Hvis du velger radioknappen Daglig, velger du oppgavens gjentakelsesintervall og hvilken dato og hvilket tidspunkt oppgaven skal starte. Med et intervall på 1 gjentas oppgaven daglig, og med et intervall på 2 gjentas oppgaven annenhver dag. Oppgaven vil starte på det spesifiserte tidspunktet hver dag.

  Hvis du velger radioknappen Ukentlig, velger du oppgavens gjentakelsesintervall, datoen og tidspunktet oppgaven skal starte, og hvilke ukedager oppgaven skal starte. Med et intervall på 1 gjentas oppgaven ukentlig, og med et intervall på 2 gjentas oppgaven annenhver uke. Oppgaven vil starte på det spesifiserte tidspunktet på hver av de spesifiserte dagene.

  Hvis du velger radioknappen Månedlig, velger du hvilke måneder du ønsker å starte oppgaven og hvilke uker i måneden og hvilke dager i uken for hver måned som du ønsker å starte oppgaven i. Du kan også spesifisere at du ønsker å starte en oppgave på den siste dagen i hver måned.

 • Ved pålogging

  Denne utløseren setter i gang oppgaven når en bruker logger seg på datamaskinen, og utløserens innstillinger lar deg spesifisere om oppgaven skal utløses når en hvilken som helst bruker logger seg på datamaskinen, eller når en bestemt bruker logger seg på.

 • Ved oppstart

  Denne utløseren setter i gang oppgaven når datamaskinen starter opp. De eneste innstillingene for denne utløseren er de avanserte innstillingene som er beskrevet under Avanserte innstillinger nedenfor.

 • Ved inaktivitet

  Denne utløseren setter i gang oppgaven etter at datamaskinen blir inaktiv, og innstillingene for dette kan spesifiseres under kategorien Betingelser i dialogboksen Opprett oppgave eller Oppgaveegenskaper. Se Oppgavebetingelser hvis du vil ha mer informasjon.

 • Ved en hendelse

  Denne utløseren setter i gang oppgaven når bestemte hendelsesoppføringer legges til en hendelseslogg. Du kan velge standardinnstillingene for en hendelsesutløser eller selv angi egendefinerte innstillinger for den. Hvis du velger standardinnstillingene for hendelsesutløseren, vil en enkelt hendelse fra en bestemt hendelseslogg utløse oppgaven. Du velger hendelsesloggen som inneholder hendelsen, og navnet på hendelsesutgiveren, og spesifiserer hendelsesidentifikatoren. Hvis du velger de egendefinerte innstillingene for hendelsesutløseren, kan du spesifisere en XML hendelsesspørring eller et egendefinert hendelsesfilter for å spørre etter hendelser som vil utløse oppgaven. Se Opprette en egendefinert visning hvis du vil ha mer informasjon om hendelsesfiltre.

  Obs!  

  Denne utløseren er ikke tilgjengelig for oppgaver konfigurert for Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved oppretting/endring av oppgave

  Denne utløseren får en oppgave til å kjøre så snart den er opprettet og når oppgaven endres. De eneste innstillingene for denne utløseren er de avanserte innstillingene beskrevet under Avanserte innstillinger nedenfor.

  Obs!  

  Denne utløseren er ikke tilgjengelig for oppgaver konfigurert for Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved tilkobling til brukerøkt

  Denne utløseren får en oppgave til å kjøre når du kobler til en brukerøkt fra den lokale datamaskinen eller fra en tilkobling til eksternt skrivebord. Når du for eksempel kobler til en brukerøkt på den lokale datamaskinen ved å bytte mellom brukere på datamaskinen, vil denne utløseren få oppgaven til å kjøre. Et annet eksempel som kan sette en oppgave i gang, er når en bruker kobler til en brukerøkt ved å bruke programmet Tilkobling til Eksternt skrivebord fra en ekstern datamaskin. Utløserens innstillinger lar deg spesifisere at oppgaven skal utløses når en hvilken som helst bruker kobler til en brukerøkt, eller når en bestemt bruker kobler til.

  Obs!  

  Denne utløseren er ikke tilgjengelig for oppgaver konfigurert for Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved frakobling fra brukerøkt

  Denne utløseren får en oppgave til å kjøre når en brukerøkt kobles fra fra den lokale datamaskinen eller fra en tilkobling til eksternt skrivebord. Når du for eksempel kobler fra en brukerøkt på den lokale datamaskinen ved å bytte mellom brukere på datamaskinen, vil denne utløseren få oppgaven til å kjøre. Et annet eksempel som kan sette en oppgave i gang, er når en bruker kobler fra en brukerøkt ved å bruke programmet Tilkobling til Eksternt skrivebord fra en ekstern datamaskin. Utløserens innstillinger lar deg spesifisere at oppgaven skal utløses når en hvilken som helst bruker kobler fra fra en brukerøkt, eller når en bestemt bruker kobler fra.

  Obs!  

  Denne utløseren er ikke tilgjengelig for oppgaver konfigurert for Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved låsing av arbeidsstasjon

  Denne utløseren setter i gang oppgaven når datamaskinen er låst. Utløserens innstillinger lar deg spesifisere at oppgaven skal utløses når en hvilken som helst bruker låser opp datamaskinen, eller når en bestemt bruker låser opp datamaskinen.

  Obs!  

  Denne utløseren er ikke tilgjengelig for oppgaver konfigurert for Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved opplåsing av arbeidsstasjon

  Denne utløseren setter i gang oppgaven når datamaskinen låses opp. Utløserens innstillinger lar deg spesifisere at oppgaven skal utløses når en hvilken som helst bruker låser opp datamaskinen, eller når en bestemt bruker låser opp datamaskinen.

  Obs!  

  Denne utløseren er ikke tilgjengelig for oppgaver konfigurert for Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

Avanserte innstillinger

Følgende liste beskriver de avanserte utløserinnstillingene.

 • Forsink oppgaven i eller Forsink oppgaven i opptil (tilfeldig forsinkelse): Denne innstillingen lar deg spesifisere en tidsperiode oppgaven skal vente med å kjøre etter at den er utløst. Hvis du bruker en tidsbasert utløser (Etter en plan), vil tidsforsinkelsen være en tilfeldig tidsperiode mellom tidspunktet oppgaven utløses og tidsperioden spesifisert i denne innstillingen. Hvis oppgaven er planlagt utløst kl. 13.00 og Forsink oppgaven i opptil (tilfeldig forsinkelse) er satt til 5 minutter, vil oppgaven kjøre en eller annen gang mellom kl. 13.00 og 13.05.

 • Gjenta oppgaven hver(t): Denne innstillingen lar deg bestemme et repetisjonsintervall for oppgaven. Oppgaven vil kjøre, vente det spesifiserte tidsintervallet, og deretter kjøre igjen. Denne syklusen fortsetter inntil varighetstiden nås.

 • Stopp oppgaver som kjører lenger enn: Denne innstillingen lar deg stoppe oppgaver som kjører lenge, ved å spesifisere en begrensning for hvor lenge oppgaven kan kjøre (utføre handlingen).

 • Aktiver: Denne innstillingen lar deg spesifisere en dato og et tidspunkt for når utløseren skal aktiveres. Når en utløser er aktivert, kan den få oppgaven til å kjøre. Tidspunktet følger tidssonen som er spesifisert på datamaskinen som kjører oppgaven. Merk av for alternativet Universell for å få tidspunktet til å følge Coordinated Universal Time (UTC) i stedet for tidssonen som er spesifisert på datamaskinen som kjører oppgaven. Bruk innstillingen Universell når du ønsker å koordinere et sett med oppgaver som skal aktiveres samtidig i flere tidssoner.

 • Utløper: Denne innstillingen lar deg spesifisere en dato og et tidspunkt for når utløseren skal utløpe. Når en utløser utløper, kan den ikke få oppgaven til å kjøre. Dette tidspunktet følger tidssonen som er spesifisert på datamaskinen som kjører oppgaven. Merk av for alternativet Universell for å få tidspunktet til å følge Coordinated Universal Time (UTC) i stedet for tidssonen som er spesifisert på datamaskinen som kjører oppgaven. Bruk innstillingen Universell når du ønsker å koordinere et sett med oppgaver som skal utløpe samtidig i flere tidssoner.

 • Aktivert: Denne innstillingen lar deg aktivere eller deaktivere oppgaven. En oppgave som er aktivert, kan kjøre, mens en oppgave som er deaktivert, ikke kan kjøre før den er aktivert.

Flere referanser