Egy feladat beállításakor először el kell dönteni, hogy mi idézi elő a feladat elindítását. Az eseményindító egy olyan feltételhalmaz, melynek teljesülésekor elindul a feladat végrehajtása. A feladat indítói a Feladat tulajdonságai vagy a Feladat létrehozása párbeszédpanel Eseményindítók lapján találhatók meg. Egy feladat elindításához időzített vagy eseményen alapuló eseményindító használható. Az időzített eseményindítók használatával a feladat indítása történhet egy adott nap adott időpontjában, vagy többszöri futtatás esetén történhet egy napi, heti vagy havi ütemezés szerint. Az eseményen alapuló eseményindítók használatával a feladat indítása egy bizonyos rendszereseményre adott válaszként történik. Az eseményen alapuló eseményindítók beállíthatók úgy, hogy a feladat elinduljon például a rendszerindításkor, egy felhasználó bejelentkezésekor, vagy a számítógép üresjárati állapotba lépésekor. Minden feladat tartalmazhat egy vagy több eseményindítót, mellyel lehetővé válik a feladat több módon történő elindítása. Ha egy feladat több eseményindítóval rendelkezik, a feladat indítása bármelyik eseményindító feltételeinek teljesülése esetén megtörténik.

Eseményindító beállításai

Minden eseményindító tartalmaz beállításokat az eseményindító aktiválási feltételeinek meghatározásához. Minden eseményindító rendelkezik speciális beállításokkal, amelyekről további információt alább, a Speciális beállítások című szakaszban talál. Az eseményindító beállításai az Eseményindító szerkesztése vagy az Új eseményindító párbeszédpanelen érhetők el, melyek a Feladat tulajdonságai vagy a Feladat létrehozása párbeszédpanel Eseményindítók lapján található Szerkesztés vagy Új gombokra kattintva tekinthetők meg. További információt az eseményindító beállításainak módosításáról a Létező feladat megváltoztatása vagy a Feladat ütemezése című témakörben talál.

Eseményindítók

A következő lista az egyes eseményindítókat és azok beállításait írja le.

 • Ütemezésnél

  Ez az eseményindító a feladat futtatását egy ütemezés szerint végzi. Az ütemezés meghatározására az eseményindító beállításai használhatók. A feladat indítása történhet egy adott időpontban, vagy napi, heti vagy havi ütemezés szerint. A megadott időpont értelmezése a feladatot futtató számítógépen beállított időzóna szerint történik. Jelölje be az Univerzális jelölőnégyzetet az időpont megadásához a feladatot futtató számítógépen beállított időzóna helyett az egyezményes világidő (UTC) szerint. Az Univerzális beállítás használható, ha több időzónában párhuzamosan kívánja futtatni feladatok egy készletét.

  Az Egyszer választógomb bejelölésével a feladat indításához megadhat egy dátumot és időpontot.

  A Naponta választógomb bejelölésével megadhatja a feladat ismétlődésének időközét és a feladat elkezdésének dátumát és időpontját. Ha az időköz beállítása 1, a feladat napi ismétlődésre van ütemezve, ha az időköz 2, akkor minden második napra van ütemezve. A feladat minden megadott napon a meghatározott időpontban indul el.

  A Hetente választógomb kijelölésével megadhatja a feladat ismétlődésének időközét és a feladat elkezdésének dátumát és időpontját, valamint a héten belül a feladat indítására kitűzött napokat. Ha az időköz beállítása 1, a feladat heti ismétlődésre van ütemezve, ha az időköz 2, akkor minden második hétre van ütemezve. A feladat minden megadott napon a meghatározott időpontban indul el.

  A Havonta választógomb kijelölésével megadhatja a feladat futtatására kitűzött hónapokat, valamint meghatározhatja a feladat elindításához az adott hónapokon belül a heteket és az egyes hónapok adott hetein belül a napokat. A feladat indításához megadhatja minden hónap utolsó napját is.

 • Bejelentkezéskor

  Ezzel az eseményindítóval a feladat akkor fut le, ha a számítógépre bejelentkezik egy felhasználó. Az eseményindító beállításai lehetővé teszik annak megadását, hogy a feladat futtatása bármely felhasználó bejelentkezésekor megtörténjen, vagy csak adott felhasználók bejelentkezésekor.

 • Indításkor

  Ez az eseményindító a feladatot a számítógép indításakor futtatja le. Az eseményindító kizárólag speciális beállításokkal rendelkezik, amelyekről további információt alább, a Speciális beállítások című szakaszban talál.

 • Üresjárat idején

  Ezzel az eseményindítóval a feladat akkor fut le, ha a számítógép üresjárati állapotba kerül. Az üresjárat beállításai a Feladat létrehozása vagy a Feladat tulajdonságai párbeszédpanel Feltételek lapján adhatók meg. További információt a Feladathoz kapcsolódó feltételek című témakörben talál.

 • Eseménynél

  Ezzel az eseményindítóval a feladat akkor fut le, ha az eseménynaplóhoz bizonyos eseménybejegyzések hozzáadása történik. Választhat az alapvető eseményindító beállítások vagy az egyéni eseményindító beállítások meghatározása között. Ha az alapvető eseményindító beállításokat választja, a feladatot egy kijelölt eseménynapló adott eseménye indítja el. A felhasználó jelöli ki az eseményt tartalmazó eseménynaplót és az esemény közzétevő nevét, valamint meghatározza az esemény azonosítóját. Amennyiben az egyéni eseményindító beállításokat választja, meghatározhat egy XML eseménylekérdezést vagy egy egyéni eseményszűrőt a feladatot elindító események lekérdezéséhez. További információt az eseményszűrőkkel kapcsolatban az Egyéni nézet létrehozása című weblapon talál.

  Megjegyzés

  Ez az eseményindító nem érhető el a Windows Server 2003, a Windows XP vagy a Windows 2000 rendszerekhez konfigurált feladatok esetén.

 • Feladat létrehozásakor/módosításakor

  Ezzel az eseményindítóval a feladat futtatása annak létrehozása vagy módosítása esetén történik. Az eseményindító kizárólag speciális beállításokkal rendelkezik, amelyekről további információt alább, a Speciális beállítások című szakaszban talál.

  Megjegyzés

  Ez az eseményindító nem érhető el a Windows Server 2003, a Windows XP vagy a Windows 2000 rendszerekhez konfigurált feladatok esetén.

 • A felhasználói munkamenethez való csatlakozáskor

  Ezzel az eseményindítóval a feladat futtatása akkor történik, ha egy felhasználói munkamenethez csatlakozik a helyi számítógépről vagy egy távoli asztali kapcsolaton keresztül. Ha a helyi számítógépen például egy felhasználói munkamenethez kapcsolódik a számítógép felhasználójának váltásával, ez az eseményindító lefuttatja a feladatot. Az eseményindító például akkor is lefuttatja a feladatot, ha a felhasználó egy Távoli asztali kapcsolat program használatával egy távoli számítógépről kapcsolódik a felhasználói munkamenethez. Az eseményindító beállításai lehetővé teszik annak megadását, hogy a feladat futtatása bármely felhasználó munkamenethez csatlakozásakor megtörténjen, vagy csak adott felhasználók csatlakozásakor.

  Megjegyzés

  Ez az eseményindító nem érhető el a Windows Server 2003, a Windows XP vagy a Windows 2000 rendszerekhez konfigurált feladatok esetén.

 • A felhasználói munkamenetről való leválasztáskor

  Ezzel az eseményindítóval a feladat futtatása akkor történik, ha egy felhasználói munkamenethez a helyi számítógépről vagy egy távoli asztali kapcsolaton keresztül létrehozott kapcsolata megszűnik. Ha a helyi számítógépen például egy felhasználói munkamenet kapcsolata a számítógép felhasználójának váltásával megszűnik, ez az eseményindító lefuttatja a feladatot. Az eseményindító például akkor is lefuttatja a feladatot, ha egy Távoli asztali kapcsolat program használatával egy távoli számítógépről a felhasználói munkamenethez létrehozott felhasználói kapcsolat megszűnik. Az eseményindító beállításai lehetővé teszik annak megadását, hogy a feladat futtatása bármely felhasználó munkamenethez létrehozott kapcsolatának bontásakor megtörténjen, vagy csak adott felhasználók kapcsolatának bontásakor.

  Megjegyzés

  Ez az eseményindító nem érhető el a Windows Server 2003, a Windows XP vagy a Windows 2000 rendszerekhez konfigurált feladatok esetén.

 • Munkaállomás zárolásakor

  Ez az eseményindító a feladatot a számítógép zárolásakor futtatja le. Az eseményindító beállításai lehetővé teszik annak megadását, hogy a feladat futtatása megtörténjen, ha a számítógépet bármely felhasználó zárolja, vagy ha csak adott felhasználók zárolják.

  Megjegyzés

  Ez az eseményindító nem érhető el a Windows Server 2003, a Windows XP vagy a Windows 2000 rendszerekhez konfigurált feladatok esetén.

 • Munkaállomás zárolásának feloldásakor

  Ez az eseményindító a feladatot a számítógép zárolásának feloldásakor futtatja le. Az eseményindító beállításai lehetővé teszik annak megadását, hogy a feladat futtatása megtörténjen, ha a számítógépet bármely felhasználó zárolja, vagy ha csak adott felhasználók zárolják.

  Megjegyzés

  Ez az eseményindító nem érhető el a Windows Server 2003, a Windows XP vagy a Windows 2000 rendszerekhez konfigurált feladatok esetén.

Speciális beállítások

A következő lista a speciális eseményindító beállításokat tartalmazza.

 • Feladat késleltetése eddig vagy A feladat maximális késleltetési ideje (véletlenszerű késleltetés): Ez a beállítás lehetővé teszi a feladatfuttatás indítástól mért késleltetési idejének meghatározását. Amennyiben időzített eseményindítót használ (Ütemezésnél), a késleltetés ideje egy véletlenszerű időpont lesz a feladat elindítása és a beállításban megadott időpont között. Ha a feladat indítása 13:00 időpontra van ütemezve és A feladat maximális késleltetési ideje (véletlenszerű késleltetés) beállítás értéke 5 perc, a feladat futtatása valamikor 13:00 és 13:05 között történik meg.

 • Feladat ismétlése minden: Ez a beállítás lehetővé teszi egy ismétlődési időköz meghatározását a feladathoz. A feladat futtatása után, a megadott időköz elteltével a futtatás megismétlődik. Ez a ciklus a megadott időtartam eléréséig folytatódik.

 • Feladatok leállítása a maximális futási idő után: Ez a beállítás a feladat futtatására (művelet végrehajtására) engedélyezett időtartamot meghatározó időkorlát segítségével lehetővé teszi a hosszú ideig futó feladatok leállítását.

 • Aktiválás: Ez a beállítás lehetővé teszi dátum és idő megadását az eseményindító aktiválásához. Amint egy eseményindító aktiválódik, az eseményindító futtathatja a feladatot. A megadott időpont értelmezése a feladatot futtató számítógépen beállított időzóna szerint történik. Jelölje be az Univerzális jelölőnégyzetet az időpont megadásához a feladatot futtató számítógépen beállított időzóna helyett az egyezményes világidő (UTC) szerint. Az Univerzális beállítás használható, ha több időzónában párhuzamosan kívánja aktiválni feladatok egy készletét.

 • Elévülés: Ez a beállítás lehetővé teszi dátum és idő megadását az eseményindító elévüléséhez. Amint egy eseményindító elévül, az eseményindító nem futtathatja a feladatot. A megadott időpont értelmezése a feladatot futtató számítógépen beállított időzóna szerint történik. Jelölje be az Univerzális jelölőnégyzetet az időpont megadásához a feladatot futtató számítógépen beállított időzóna helyett az egyezményes világidő (UTC) szerint. Az Univerzális beállítás használható, ha több időzónában párhuzamosan kívánja a feladatok egy készletének elévülését.

 • Engedélyezett: Ez a beállítás lehetővé teszi a feladat engedélyezését vagy letiltását. Az engedélyezett feladatok futtathatók, a letiltott feladatok nem futtathatók az újbóli engedélyezésig.

További hivatkozások