Når du angiver en opgave, skal du først bestemme, hvad der skal udløse en opgave. En udløser er et sæt kriterier, som starter udførelsen af en opgave, når de opfyldes. En opgaves udløsere vises under fanen Udløsere i dialogboksen Opgaveegenskaber eller Opret opgave. Du kan bruge en tidsbaseret udløser eller en hændelsesbaseret udløser til at starte en opgave. Tidsbaserede udløsere omfatter start af en opgave på et bestemt tidspunkt på dagen eller start af en opgave flere gange om dagen, ugen eller måneden. Hændelsesbaserede udløsere starter en opgave som svar på bestemte systemhændelser. Hændelsesbaserede udløsere kan f.eks. angives til at starte en opgave, når systemet startes, når en bruger logger på computeren, eller når computeren skifter til inaktiv tilstand. Opgaverne kan indeholde en eller flere udløsere, hvilket betyder, at opgaven kan startes på mange måder. Hvis en opgave indeholder flere udløsere, startes opgaven, når en af udløserne opstår.

Indstillinger for udløsere

Alle udløsere indeholder indstillinger, som fastslår, hvilke kriterier der aktiverer udløseren. Du kan også angive ekstra, avancerede indstillinger for udløserne. Dette beskrives i sektionen Avancerede indstillinger nedenfor. Du får adgang til indstillingerne for udløsere i dialogboksen Rediger udløser eller Ny udløser, som du åbner ved at klikke på Rediger eller Ny under fanen Udløsere i dialogboksen Opgaveegenskaber eller Opret opgave. Du finder flere oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne for udløsere under Ændre en eksisterende opgave eller Planlægge en opgave.

Udløsere

På listen nedenfor beskrives alle udløsere og indstillingerne for udløsere.

 • Efter tidsplan

  Denne udløser får opgaven til at køre ifølge en tidsplan, og i indstillingerne kan du angive tidsplanen. Du kan vælge at planlægge, at opgaven skal køre en enkelt gang, hver dag, hver uge, eller hver måned. Den tid, du angiver, er relativ i forhold til den tidszone, som er angivet på den computer, der kører opgaven. Marker feltet Universel for at gøre tiden relativ i forhold til UTC-tid (Coordinated Universal Time) i stedet for den tidszone, som er angivet på den computer, der kører opgaven. Brug indstillingen Universel, når du vil koordinere et sæt opgaver til at køre samtidig i flere tidszoner.

  Hvis du markerer alternativknappen En gang, skal du vælge en dato og et klokkeslæt, hvor opgaven skal udløses.

  Hvis du markerer alternativknappen Dagligt, vælger du gentagelsesintervallet for opgaven og den dato og det klokkeslæt, hvor opgaven skal starte. Et interval på 1 opretter en daglig tidsplan og et interval på 2 opretter en tidsplan på hver anden dag. Opgaven startes på det angivne klokkeslæt hver dag.

  Hvis du markerer alternativknappen Ugentligt, vælger du gentagelsesintervallet for opgaven, den dato og det klokkeslæt, hvor opgaven skal startes, og på hvilke dage i ugen opgaven skal startes. Et interval på 1 opretter en ugentlig tidsplan og et interval på 2 opretter en tidsplan på hver anden uge. Opgaven startes på det angive klokkeslæt på de angivne dage.

  Hvis du markerer alternativknappen Månedligt, vælger du den måned, som opgaven skal startes i, og ugerne på måneden og dagene på ugen for hver måned, hvor opgaven skal startes. Du kan også angive, at opgaven skal startes på den sidste dag i hver måned.

 • Ved logon

  Denne udløser får opgaven til at køre, når en bruger logger på computeren, og i indstillingerne kan du angive, at opgaven skal udløses, når en hvilken som helst bruger logger på computeren, eller når en bestemt bruger logger på.

 • Ved start

  Denne udløser får opgaven til at køre, når der tændes for computeren. De eneste indstillinger for denne udløser er de avancerede indstillinger, der beskrives i sektionen Avancerede indstillinger nedenfor.

 • Ved inaktivitet

  Denne udløser får opgaven til at køre, når computeren skifter til inaktiv tilstand, og indstillingerne for inaktivitet angives under fanen Betingelser i dialogboksen Opret opgave eller Opgaveegenskaber. Du finder flere oplysninger under Opgavebetingelser.

 • Ved en hændelse

  Denne udløser får opgaven til at køre, når bestemte hændelsesposter føjes til en hændelseslog. Du kan vælge mellem at angive almindelige indstillinger for hændelsesudløsere eller brugerdefinerede indstillinger for hændelsesudløsere. Hvis du vælger de almindelige indstillinger for hændelsesudløsere, vil en enkelt hændelse fra en bestemt hændelseslog udløse opgaven. Du vælger den hændelseslog, som indeholder hændelsen, hændelsens udgivernavn, og angiver hændelses-id'et. Hvis du vælger de brugerdefinerede indstillinger for hændelsesudløsere, kan du angive en XML-hændelsesanmodning eller et brugerdefineret hændelsesfilter, der skal forespørge om hændelser, som udløser opgaven. Du finder flere oplysninger om hændelsesfiltre under Oprette en brugerdefineret visning.

  Bemærk!

  Udløseren er ikke tilgængelig for de opgaver, som er konfigureret til Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved opgaveoprettelse-/ændring

  Denne udløser får en opgave til at køre, når den er blevet oprettet, og når den er blevet ændret. De eneste indstillinger for denne udløser er de avancerede indstillinger, der beskrives i sektionen Avancerede indstillinger nedenfor.

  Bemærk!

  Udløseren er ikke tilgængelig for de opgaver, som er konfigureret til Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved oprettelse af forbindelse til brugersession

  Denne udløser får en opgave til at køre, når der oprettes forbindelse til en brugersession fra den lokale computer eller fra en fjerncomputer. For eksempel vil udløseren få opgaven til at køre, når du opretter forbindelse til en brugersession på den lokale computer ved at skifte bruger på computeren. Et andet eksempel, som kan udløse en opgave, er, når en bruger opretter forbindelse til en brugersession via programmet Forbindelse til Fjernskrivebord fra en fjerncomputer. Du kan i udløserens indstillinger angive, at opgaven skal udløses, når en hvilken som helst bruger opretter forbindelse til en brugersession, eller når en bestemt bruger opretter forbindelse.

  Bemærk!

  Udløseren er ikke tilgængelig for de opgaver, som er konfigureret til Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved afbrydelse af forbindelse fra brugersession

  Denne udløser får en opgave til at køre, når forbindelsen til en brugersession afbrydes fra den lokale computer eller fra en fjerncomputer. For eksempel vil udløseren få opgaven til at køre, når du afbryder forbindelsen fra en brugersession på den lokale computer ved at skifte brugere på computeren. Et andet eksempel, som kan udløse en opgave, er, når en bruger afbryder forbindelsen fra en brugersession via programmet Forbindelse til Fjernskrivebord fra en fjerncomputer. Du kan i udløserens indstillinger angive, at opgaven skal udløses, når en hvilken som helst bruger afbryder forbindelsen til en brugersession, eller når en bestemt bruger afbryder forbindelsen.

  Bemærk!

  Udløseren er ikke tilgængelig for de opgaver, som er konfigureret til Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved låsning af arbejdsstation

  Denne udløser får opgaven til at køre, når computeren låses. Du kan i udløserens indstillinger angive, at opgaven skal udløses, når en hvilken som helst bruger låser computeren, eller når en bestemt bruger låser computeren.

  Bemærk!

  Udløseren er ikke tilgængelig for de opgaver, som er konfigureret til Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Ved fjernelse af lås på arbejdsstation

  Denne udløser får opgaven til at køre, når computeren låses op. Du kan i udløserens indstillinger angive, at opgaven skal udløses, når en hvilken som helst bruger låser computeren, eller når en bestemt bruger låser computeren.

  Bemærk!

  Udløseren er ikke tilgængelig for de opgaver, som er konfigureret til Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

Avancerede indstillinger

På følgende liste beskrives de avancerede indstillinger for udløsere.

 • Forsink opgaven i eller Forsink opgaven i op til (vilkårlig forsinkelse): Du kan bruge denne indstilling til at angive den tid, som opgaven skal forsinkes, efter at den udløses. Hvis du bruger en tidsbaseret udløser (Efter tidsplan), vil forsinkelsen være en tilfældig tid mellem det tidspunkt, hvor opgaven udløses, og den tid, som er angivet i indstillingen. Hvis en opgave er planlagt til at udløses kl. 13:00, og indstillingen Forsink opgaven i op til (vilkårlig forsinkelse) er angivet til 5 minutter, vil opgaven blive kørt et sted mellem kl. 13:00 og 13:05.

 • Gentag opgaven hver: I denne indstilling angiver du et tidsinterval for gentagelse af opgaven. Opgaven kører, venter i det angivne interval, og kører derefter igen. Denne cyklus fortsætter, indtil den angivne varighed nås.

 • Stop alle opgaver, der kører i længere tid end: Du kan bruge denne indstilling til at standse de opgaver, som kører i lang tid, ved at angive en tidsbegrænsning for, hvor lang tid opgaven må køre (eksekvere handlingen).

 • Aktiver: Du kan bruge denne indstilling til at angive en dato og et klokkeslæt, hvor udløseren skal aktiveres. Når en udløser er blevet aktiveret, kan udløseren få opgaven til at køre. Tidspunktet er relativt i forhold til den tidszone, som er angivet på den computer, der kører opgaven. Marker feltet Universel for at gøre tiden relativ i forhold til UTC-tid (Coordinated Universal Time) i stedet for den tidszone, som er angivet på den computer, der kører opgaven. Brug indstillingen Universel, når du vil koordinere et sæt opgaver til at aktiveres samtidigt i flere tidszoner.

 • Udløb: Du kan bruge denne indstilling til at angive en dato og et klokkeslæt, hvor udløseren skal udløbe. Når en udløser er udløbet, kan den ikke få opgaven til at køre. Tidspunktet er relativt i forhold til den tidszone, som er angivet på den computer, som kører opgaven. Marker feltet Universel for at gøre tiden relativ i forhold til UTC-tid (Coordinated Universal Time) i stedet for den tidszone, som er angivet på den computer, der kører opgaven. Brug indstillingen Universel, når du vil koordinere et sæt opgaver til at udløbe samtidigt i flere tidszoner.

 • Aktiveret: Du kan bruge denne indstilling til at aktivere eller deaktivere opgaven. En aktiveret opgave kan køre, og en deaktiveret opgave kan ikke køre, før den er blevet aktiveret.

Yderligere referencer