Görevi artık çalıştırmak istemediğinizde, görev klasöründen silebilirsiniz. Bir görevin çalışmasını belirli bir süre için durdurmak istiyor, ancak kalıcı olarak silmek istemiyorsanız, görevi devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Görevin Çalışmasını Devre Dışı Bırakma.

Windows arabirimini kullanarak görev silmek için
 1. Görev Zamanlayıcı açık değilse, Görev Zamanlayıcı'yı başlatın. Daha fazla bilgi için bkz. Görev Zamanlayıcı’yı Başlatma.

 2. Silmek istediğiniz görevi içeren görev klasörünü konsol ağacında bulun ve tıklatın.

 3. Konsol penceresinde, silinecek görevi tıklatın.

 4. Eylemler bölmesinde Sil'i tıklatın

 5. Silmeyi Onayla iletişim kutusunda Evet’i tıklatın.

Komut satırı kullanarak görev silmek için
 1. Komut istemini açın. Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

 2. Şunu yazın:

  schtasks /Delete [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
  /TN <taskname> [/F]

Bu komutun yardımını görüntülemek için, şunu yazın:

schtasks /Delete /?