Een uitgeschakelde taak wordt niet meer uitgevoerd. Schakel de taak in als u deze op aanvraag of gepland wilt kunnen uitvoeren.

Een taak inschakelen met de Windows-interface
  1. Start Taakplanner als dat nog niet is gebeurd. Zie Taakplanner starten voor meer informatie.

  2. Klik in de consolestructuur op de taakmap met de taak die u wilt inschakelen.

  3. Klik in het consolevenster op de taak die u wilt inschakelen.

  4. Klik in het deelvenster Acties op Inschakelen. De opdracht Inschakelen is alleen beschikbaar in het deelvenster Acties als de taak is uitgeschakeld.

Een taak inschakelen met een opdrachtregel
  1. Open een opdrachtprompt. U opent een opdrachtprompt als volgt: klik op Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Bureau-accessoires en Opdrachtprompt.

  2. Typ:

    schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
    /TN <taskname> [/ENABLE]

Als u de Help voor deze opdracht wilt weergeven, typt u:

schtasks /Change /?