När en aktivitet är inaktiverad och därmed inte kan köras, kan du aktivera den så att den kan köras på begäran eller enligt ett schema.

Aktivera en aktivitet i Windows-gränssnittet
  1. Starta Schemaläggaren, om den inte redan är öppen. Mer information finns i Starta Schemaläggaren.

  2. Sök reda på och klicka på den aktivitetsmapp i konsolträdet som innehåller den aktivitet du vill aktivera.

  3. Klicka på den aktivitet i konsolträdet som du vill aktivera.

  4. Klicka på Aktivera i fönstret Åtgärder. Kommandot Aktivera är endast tillgänglig i fönstret Åtgärder om aktiviteten är inaktiverad.

Aktivera en aktivitet med hjälp av kommandoraden
  1. Öppna Kommandotolken. Öppna Kommandotolken genom att först klicka på Start, sedan på Alla program, därefter på Tillbehör och till sist på Kommandotolken.

  2. Skriv:

    schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
    /TN <taskname> [/ENABLE]

Om du vill visa hjälpen för kommandot skriver du:

schtasks /Change /?