כאשר משימה מושבתת, כלומר פעולת המשימה נעצרת, תוכל לאפשר את הפעלת המשימה כך שניתן יהיה להפעילה לפי דרישה או כאשר היא מתוזמנת לפעול.

כדי לאפשר הפעלת משימה באמצעות ממשק Windows
  1. אם 'מתזמן המשימות' אינו פתוח, הפעל את 'מתזמן המשימות'. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלת 'מתזמן המשימות'

  2. חפש בעץ המסוף את תיקיית המשימות שמכילה את המשימה שאת הפעלתה ברצונך לאפשר ולחץ עליה.

  3. בחלון המסוף, לחץ על המשימה שאת הפעלתה ברצונך לאפשר.

  4. בחלונית פעולות, לחץ על הפוך לזמין. הפקודה הפול לזמין תזהיה זמינה בחלונית פעולות רק אם המשימה מוגדרת כלא זמינה.

כדי לאפשר הפעלת משימה באמצעות שורת פקודה
  1. פתח שורת פקודה. לפתיחת שורת פקודה, לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על שורת הפקודה.

  2. הקלד:

    schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
    /TN <taskname> [/ENABLE]

להצגת עזרה עבור פקודה זו, הקלד:

schtasks /Change /?