Η ενέργεια εργασίας είναι η διαδικασία που πραγματοποιείται όταν εκτελείται η εργασία. Μια εργασία μπορεί να έχει μία μεμονωμένη ενέργεια ή μέγιστο αριθμό 32 ενεργειών. Κάθε ενέργεια περιέχει ρυθμίσεις που καθορίζουν τον τρόπο εκτέλεσης της ενέργειας. Οι ενέργειες μιας εργασίας εμφανίζονται στην καρτέλα Ενέργειες στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εργασίας ή Δημιουργία εργασίας. Όταν καθορίζονται πολλές ενέργειες, εκτελούνται με σειρά διαδοχής, ξεκινώντας από την ενέργεια που βρίσκεται πρώτη στη λίστα της καρτέλας Ενέργειες και τελειώνοντας με την ενέργεια που βρίσκεται στο τέλος της λίστας. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι ενέργειες επιλέγοντας μια ενέργεια και κάνοντας κλικ στο επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινήσετε την ενέργεια στη λίστα.

Η λίστα που ακολουθεί περιέχει μια περιγραφή κάθε ενέργειας και τις ρυθμίσεις της ενέργειας.

 • Εκκίνηση προγράμματος

  Η ενέργεια αυτή εκκινεί ένα πρόγραμμα ή μια δέσμη ενεργειών. Στο πλαίσιο κειμένου Πρόγραμμα/δέσμη ενεργειών, πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος ή της δέσμης ενεργειών που θέλετε να εκκινήσετε. Αν το πρόγραμμα ή η δέσμη ενεργειών δέχεται ορίσματα γραμμής εντολών, μπορείτε να δώσετε αυτά τα ορίσματα στο πλαίσιο κειμένου Προσθήκη ορισμάτων (προαιρετικό). Στο πλαίσιο κειμένου Έναρξη σε (προαιρετικό), μπορείτε να καθορίσετε τον κατάλογο εργασίας για τη γραμμή εντολών που εκτελεί το πρόγραμμα ή τη δέσμη ενεργειών. Αυτό πρέπει να αντιστοιχεί είτε στη διαδρομή του προγράμματος ή του αρχείου δέσμης ενεργειών είτε στη διαδρομή των αρχείων που χρησιμοποιούνται από το εκτελέσιμο αρχείο.

 • Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Η ενέργεια αυτή στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ενεργοποιείται μια εργασία. Στις ρυθμίσεις της ενέργειας καθορίζετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία προέρχεται το μήνυμα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποσταλεί το μήνυμα, το θέμα του μηνύματος, το κείμενο στο μήνυμα και προαιρετικά συνημμένα. Πρέπει, επίσης, να καθορίσετε τον διακομιστή SMTP που χρησιμοποιείτε για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση

  Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.

 • Εμφάνιση μηνύματος

  Η ενέργεια αυτή εμφανίζει ένα πλαίσιο μηνύματος με συγκεκριμένο μήνυμα και τίτλο. Οι ρυθμίσεις της ενέργειας καθορίζουν το κείμενο για τον τίτλο πλαισίου μηνύματος και το κείμενο μέσα στο μήνυμα. Η ενέργεια αυτή εκτελείται μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ασφαλείας Να εκτελείται μόνο αν είναι συνδεδεμένος ο χρήστης στην καρτέλα Γενικά του παράθυρου διαλόγου Ιδιότητες εργασίας ή Δημιουργία εργασίας.

  Σημείωση

  Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.

Εκκίνηση προγράμματος

Εάν μια ενέργεια ξεκινήσει ένα πρόγραμμα όταν δοθεί έναυσμα σε μια εργασία, τότε πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα του προγράμματος ή της δέσμης ενεργειών και τα ορίσματα γραμμής εντολών που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος ή της δέσμης ενεργειών. Η λίστα που ακολουθεί περιέχει προγράμματα που χρησιμοποιούνται συχνά τα οποία μπορεί να εκτελεστούν από μια ενέργεια. Για την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το κάθε πρόγραμμα και τα διαθέσιμα ορίσματα για κάθε πρόγραμμα, πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος και μετά /? σε μια γραμμή εντολών.

Σημείωση

Ένα πρόγραμμα μπορεί να απαιτεί αυξημένα δικαιώματα για να εκτελεστεί σωστά. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού του περιβάλλοντος ασφαλείας για μια εργασία, ανατρέξτε στο θέμα Περιβάλλον ασφάλειας εργασίας.

 

Όνομα (Τοπικοποιήσιμο) Προγράμματα/δέσμη ενεργειών Ορίσματα

Εκτέλεση δέσμης ενεργειών

cscript.exe

Σημείωση

Για να εκτελέσετε μια δέσμη ενεργειών μπορείτε να καθορίσετε το όνομα αρχείου της δέσμης ενεργειών χωρίς ορίσματα αντί να καθορίσετε cscript.exe και θα χρησιμοποιηθεί ο κεντρικός υπολογιστής προεπιλογής της δέσμης ενεργειών για να εκτελεστεί η δέσμη ενεργειών.

<αρχείο δέσμης ενεργειών>

Αντιγραφή αρχείου

robocopy

<αρχείο προέλευσης> <αρχείου προορισμού>

Εκκίνηση μιας υπηρεσίας

net

start <όνομα υπηρεσίας>

Διακοπή υπηρεσίας

net

stop <όνομα υπηρεσίας>

Τερματισμός λειτουργίας

shutdown

-s

Επανεκκίνηση

τερματισμός

-r

Αποσύνδεση

τερματισμός

-l

Εκκαθάριση δίσκου

cleanmgr

/sagerun

Ανασυγκρότηση δίσκου

defrag

<γράμμα μονάδας δίσκου>

Έλεγχος δίσκου

chkdsk

<γράμμα μονάδας δίσκου>

Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου

net

use <γράμμα μονάδας δίσκου> <διαδρομή δικτύου>

Σύνδεση με δίκτυο μέσω τηλεφώνου

rasdial

<όνομα καταχώρησης>

Αποσύνδεση από δίκτυο μέσω τηλεφώνου

rasdial

<όνομα καταχώρησης> /disconnect

Αρχειοθέτηση αρχείου καταγραφής συμβάντων

wevtutil

Σημείωση

Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο σε λειτουργικά συστήματα προγενέστερα των Windows Vista®.

al <διαδρομή αρχείου καταγραφής>

Εμφάνιση ιστοσελίδας

Οποιοδήποτε εγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης

<URL>

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων