Asetusten vieminen määritystiedostoon

Asetusten vieminen määritystiedostoon Windows-käyttöliittymän avulla
  1. Voit avata NAP-asiakkaan määritys -konsolin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla NAPCLCFG.MSC ja valitsemalla sitten OK.

  2. Napsauta NAP-asiakkaan määritys -vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Vie.

  3. Valitse Vie NAP-määritys -valintaikkunan Kohde-ruutuun sijainti, johon haluat tallentaa tiedoston.

  4. Kirjoita Tiedostonimi-kohtaan määritystiedoston tiedostonimi.

  5. Valitse Tallenna.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Asetusten vieminen määritystiedostoon komentorivin avulla
  1. Voit avata komentokehotteen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentokehote.

  2. Kirjoita: netsh nap client export filename = <tiedostonimi>

Seuraavassa taulukossa on kuvattu netsh-komentoon liittyvien kursivoitujen muuttujien merkitys.

Muuttuja Mahdolliset arvot Kuvaus

<tiedostonimi>

Mikä tahansa merkkijono.

Määritystiedoston polku ja tiedostonimi.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Muita aiheita


Sisällys