Verkonkäyttökäytäntö (NAP) on yksi odotetuimmista Windows Server® 2008 -käyttöjärjestelmän ominaisuuksista. Verkonkäyttökäytäntö on uusi ympäristö, joka antaa verkonvalvojien määrittää verkon käyttöoikeuden tasoja sen perusteella, mitkä ovat asiakkaan käyttäjätiedot, mihin ryhmiin asiakas kuuluu ja miten yhteensopiva asiakas on yrityksen hallintakäytännön kanssa. Jos asiakas ei ole yhteensopiva, verkonkäyttökäytäntö tarjoaa mekanismin, jonka avulla asiakkaasta tehdään automaattisesti yhteensopiva (asiakas "korjataan"), jolloin sen verkon käyttöoikeuden tasoa kasvatetaan dynaamisesti. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2008 ja Windows Server® 2008 R2 tukevat verkonkäyttökäytäntöä.

Huomautus

NAP-asiakastietokoneissa, joiden käyttöjärjestelmä on Windows 7, NAP on integroitu Toimintokeskukseen. Jos NAP-asiakastietokone todetaan yhteensopimattomaksi verkon kuntokäytäntöjen kanssa, saat lisätietoja tarkastelemalla Suojaus-kohdan Verkonkäyttökäytäntö-luokkaa. NAP-asiakastietokoneet, jotka ovat yhteensopivia kuntovaatimusten kanssa, ja tietokoneita, joissa NAP-agenttipalvelu ei ole käynnissä, eivät näytä NAP-tietoja Toimintokeskuksessa.

Verkonkäyttökäytäntö sisältää myös API-liittymän, jonka avulla kehittäjät ja toimittajat voivat integroida tuotteensa ja hyödyntää tätä kunnon tilan tarkistamista, käytön pakottamista ja jatkuvaa yhteensopivuuden arviointia. Lisätietoja verkonkäyttökäytännön API-liittymästä on osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=128423 (sivu voi olla englanninkielinen).


Sisällys