Network Access Protection (NAP) is een van de functies van het besturingssysteem Windows Server® 2008 waar het meest naar is uitgekeken. NAP is een nieuw platform waarmee netwerkbeheerders netwerktoegangsniveaus kunnen definiëren op basis van de identiteit van een client, de groepen waartoe de client behoort, en de mate waarin de client voldoet aan het beleid van de onderneming. Als een client niet aan de vereisten voldoet, levert NAP een mechanisme waarmee de client automatisch compatibel wordt gemaakt (het zogenaamde herstelproces) en wordt het netwerktoegangsniveau dynamisch verhoogd. NAP wordt ondersteund door Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP met Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2008 en Windows Server® 2008 R2.

Opmerking

Op NAP-clientcomputers met Windows 7, is NAP geïntegreerd in het Actiecentrum. Als wordt vastgesteld dat een NAP-clientcomputer niet aan het netwerkstatusbeleid voldoet, kunt u meer informatie krijgen aan de hand van de categorie Beveiliging van netwerktoegang onder Beveiliging. Op NAP-clientcomputers die voldoen aan statusvereisten en op computers waarop de service NAP-agent niet wordt uitgevoerd, worden geen NAP-gegevens weergegeven in het Actiecentrum.

NAP bevat eveneens een API (Application Programming Interface) waarmee ontwikkelaars en leveranciers hun producten kunnen integreren en deze statusvalidatie, toegangsafdwinging en continue evaluatie van de compatibiliteit kunnen gebruiken. Zie voor meer informatie over de NAP API het artikel over de beveiliging van netwerktoegang op (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=128423).


Inhoudsopgave