Η Προστασία δικτυακής πρόσβασης (NAP) είναι μια από τις πιο αναμενόμενες δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος Windows Server® 2008. Η δυνατότητα NAP είναι μια νέα πλατφόρμα η οποία επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύου να καθορίζουν επίπεδα πρόσβασης δικτύου με βάση την ταυτότητα ενός υπολογιστή-πελάτη, τις ομάδες στις οποίες ανήκει ο υπολογιστής-πελάτης και το βαθμό στον οποίο ο υπολογιστής-πελάτης συμμορφώνεται με την εταιρική πολιτική διαχείρισης. Εάν ένας υπολογιστής-πελάτης είναι μη σύμμορφος, η δυνατότητα NAP παρέχει ένα μηχανισμό με τον οποίο ο υπολογιστής-πελάτης καθίσταται αυτόματα σύμμορφος (μια διαδικασία γνωστή ως αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας) και με τον οποίο αυξάνεται, έπειτα, δυναμικά το επίπεδο πρόσβασης δικτύου για τον υπολογιστή-πελάτη. Η δυνατότητα NAP υποστηρίζεται από τα Windows® 7, Windows Vista®, τα Windows® XP με Service Pack 3 (SP3), τα Windows Server 2008 και τον Windows Server® 2008 R2.

Σημείωση

Στους υπολογιστές-πελάτες NAP που εκτελούν Windows 7, η δυνατότητα NAP είναι ενσωματωμένη στο Κέντρο ενεργειών. Εάν ένας υπολογιστής-πελάτης NAP έχει οριστεί ως μη σύμμορφος με τις πολιτικές εύρυθμης λειτουργίας δικτύου, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες εξετάζοντας την κατηγορία Προστασία δικτυακής πρόσβασης στην ενότητα Ασφάλεια. Οι υπολογιστές-πελάτες NAP που είναι σύμμορφοι με τις απαιτήσεις εύρυθμης λειτουργίας και οι υπολογιστές που δεν εκτελούν την υπηρεσία Παράγοντα NAP δεν εμφανίζουν πληροφορίες NAP στο Κέντρο ενεργειών.

Η δυνατότητα NAP περιλαμβάνει επίσης μια διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προγραμματιστές και προμηθευτές για την ενσωμάτωση των προϊόντων τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων επικύρωσης κατάστασης εύρυθμης λειτουργίας, επιβολής πρόσβασης και διαρκούς αξιολόγησης συμμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διασύνδεση API της δυνατότητας NAP, ανατρέξτε στο θέμα 'Προστασία δικτυακής πρόσβασης' (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=128423).


Πίνακας περιεχομένων