הגנה על גישה לרשת (NAP) היא אחת מהתכונות הצפויות ביותר של מערכת ההפעלה Windows Server® 2008. NAP הוא פלטפורמה חדשה המאפשרת למנהלי רשתות להגדיר רמות של גישה לרשת, בהתבסס על זהות לקוח, הקבוצות שאליהן משתייך הלקוח והמידה שבה הלקוח מציית למדיניות תאגידית ארגונית. אם לקוח אינו תואם, NAP מספק מנגנון להפיכה אוטומטית של הלקוח לתואם (תהליך הידוע כתיקון) ולאחר מכן הגדלה דינמית של רמת הגישה לרשת שלו. NAP נתמך על-ידי Windows® 7,‏ Windows Vista®,‏ Windows® XP עם Service Pack 3‏ (SP3),‏ Windows Server 2008 ו- Windows Server® 2008 R2.

הערה

במחשבי לקוח NAP שבהם פועל Windows 7, NAP משולב במרכז הפעולות. אם מחשב לקוח NAP נקבע להיות לא תואם למדיניות תקינות הרשת, באפשרותך לקבל מידע נוסף על-ידי עיון בקטגוריה הגנה על גישה לרשת תחת אבטחה. מחשבי לקוח NAP התואמים לדרישות תקינות ולמחשבים שבהם לא פועל שירות סוכן NAP אינם מציגים מידע NAP במרכז הפעולות.

NAP כולל גם ממשק תיכנות יישומים (API) שבו מפתחים וספקים יכולים להשתמש כדי לשלב את מוצריהם וכדי למנף את אימות מצב התקינות, אכיפת הגישה והערכת תאימות מתמשכת. לקבלת מידע נוסף אודות ה- API של NAP, ראה 'הגנה על גישה לרשת' (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=128423 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)).


תוכן העניינים