באפשרותך להשתמש במסוף 'קביעת תצורה של לקוח NAP' לציון שרתי הרשויות לרישום תקינות (HRA) שבהם משתמש מחשב לקוח לקבלת אישור תקינות. כדי לבצע זאת, עליך ליצור קבוצת שרתים מהימנים, שהיא רשימה מסודרת של לפחות שרת HRA אחד. אם בקבוצת השרתים המהימנים מפורט יותר משרת HRA אחד, מחשב לקוח מנסה להתחבר לכל שרת HRA בסדר המצוין, עד לאיתור שרת זמין.

עליך לקבוע את תצורתה של קבוצת שרתים מהימנים רק אם אתה משתמש בלקוח אכיפה של אבטחת פרוטוקול אינטרנט (IPsec) לאכיפת מדיניות תקינות. לקוח אכיפת ה- IPsec תלוי באישורי תקינות ובשרתי HRA כדי לאכוף מדיניות תקינות. אם אינך משתמש בלקוח אכיפה של IPsec, אינך צריך לקבוע תצורה של קבוצות שרתים מהימנים.

יצירת קבוצת שרתים מהימנים

מחיקת קבוצת שרתים מהימנים

הוספת שרת HRA לקבוצת שרתים מהימנים

הסרת שרת HRA מקבוצת שרתים מהימנים

שינוי השם של קבוצת שרתים מהימנים

שינוי הסדר של שרתי HRA בקבוצת שרתים מהימנים

שינוי כתובת ה- URL של שרת HRA בקבוצת שרתים מהימנים

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים