A NAP-ügyfél konfigurációja konzolban megadhatja az ügyfélszámítógép által az állapottanúsítvány megszerzésére használandó Állapotjegyző-kiszolgálókat. Ehhez létre kell hoznia egy megbízható kiszolgálócsoportot, amely egy vagy több Állapotjegyző-kiszolgáló rendezett listája. Amennyiben egynél több állapotjegyző kiszolgáló található egy megbízható kiszolgálócsoportban, egy ügyfélszámítógép megkísérel kapcsolatba lépni a megadott sorrendben minden egyes állapotjegyző kiszolgálóval, míg elérhető kiszolgálót nem talál.

Csak akkor kell konfigurálnia egy megbízható kiszolgálócsoportot, ha IP-biztonsági (IPsec) kényszerítési ügyfelet használ állapot házirend kényszerítésére. Az IP-biztonság kényszerítési ügyfele állapottanúsítványokra és állapotjegyző kiszolgálókra támaszkodik állapot házirendek kényszerítése során. Ha nem használ IPsec-alapú kényszerítési ügyfelet, akkor nem szükséges megbízható kiszolgálócsoportokat konfigurálnia.

Megbízható kiszolgálócsoport kialakítása

Megbízható kiszolgálócsoport törlése

Állapotjegyző kiszolgáló hozzáadása egy megbízható kiszolgálócsoporthoz

Állapotjegyző kiszolgáló eltávolítása egy megbízható kiszolgálócsoportból

Megbízható kiszolgálócsoport nevének módosítása

Megbízható kiszolgálócsoportban üzemelő állapotjegyzői kiszolgálók sorrendjének módosítása

Egy megbízható kiszolgálócsoportban üzemelő állapotjegyző kiszolgáló URL-címének módosítása

További hivatkozások


Tartalom