Element Detaljer

Mottaker

Viser formatnavn og bane for køen som mottar meldingen.

Mål

Viser formatnavnet med flere elementer for målet.

Administrasjon

Viser formatnavn og bane for administrasjonskøen for meldingen.

Svar

Viser formatnavn og bane for svarkøen for meldingen.

Blindkø

Viser banen til blindkøen.


Innholdsfortegnelse