Sjablonen van gegevensverzamelaarsets kunnen ook rapportsjablonen bevatten die u helpen de verzamelde prestatiegegevens te interpreteren.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de lokale groep Prestatielogboekgebruikers, Administrators of een vergelijkbare groep.

Opmerking

Aan de groep Prestatielogboekgebruikers moet het gebruikersrecht Aanmelden als batchgebruiker worden toegewezen, zoals wordt beschreven in Logboekregistratie inschakelen voor leden van de groep Prestatielogboekgebruikers.

Het rapport van een gegevensverzamelaarset bekijken
 1. Vouw Rapporten uit in Windows Prestatiemeter en klik op Gedefinieerd door de gebruiker of Systeem.

 2. Vouw in het navigatiedeelvenster de gegevensverzamelaarset uit die u als rapport wilt weergeven.

 3. Klik op het gewenste rapport in de lijst met beschikbare rapporten. Het rapport wordt geopend in het consolevenster.

Aanvullende overwegingen

 • Klik op Start, klik in het vak Zoekopdracht starten, typ perfmon en druk op ENTER om Windows Prestatiemeter te openen.

 • Als u het meest recente rapport voor een gegevensverzamelaarset wilt weergeven, kunt u ook als volgt te werk gaan: vouw Gegevensverzamelaarsets uit, vouw Gedefinieerd door de gebruiker of Systeem uit, klik op de naam van de gegevensverzamelaarset in het navigatiedeelvenster en klik op het pictogram Nieuwste rapport weergeven op de werkbalk.

 • U kunt ook een nieuw rapport voor een gegevensverzamelaarset maken als u perfmon /report "naam_van_gegevensverzamelaarset" typt bij een opdrachtprompt. Als u perfmon /report zonder andere parameters typt, wordt het diagnostische rapport over het systeem gegenereerd.

 • Als een gegevensverzamelaarset niet is uitgevoerd, zijn hiervoor geen rapporten beschikbaar.

 • Als een gegevensverzamelaarset wordt uitgevoerd, wordt in het consolevenster de geconfigureerde duur voor het uitvoeren van de set weergegeven.

 • Nadat de gegevens zijn verzameld, moet u even wachten terwijl het rapport wordt gegenereerd. Intussen ziet u in het consolevenster een pictogram dat aangeeft dat er aan het rapport wordt gewerkt.

 • Bij grotere logboekbestanden kost het meer tijd om een rapport te genereren. Als u regelmatig recente gegevens bekijkt in logboeken, kunt u het beste limieten gebruiken om de logboeken automatisch te segmenteren. U kunt de opdracht relog gebruiken om lange logboekbestanden te segmenteren of om meerdere korte logboekbestanden te combineren.

 • Typ relog /? bij een opdrachtprompt voor meer informatie over de opdracht relog.

Aanvullende naslaginformatie