DFS Replication är en replikeringsmotor för flera huvudservrar som kan replikera data mellan flera servrar över nätverksanslutningar med begränsad bandbredd. Följande avsnitt innehåller information om att använda DFS Replication:

OBS

De flesta aktiviteterna kräver att du tillhör gruppen Domänadministratörer i Active Directory Domain Services (AD DS), om du inte har delegerats behörigheten att hantera DFS Replication. När du hanterar en fjärrserver kan du också behöva tillhöra den lokala gruppen Administratörer på den server du vill hantera. Om det är du som har skapat replikgruppen kan du utföra de flesta åtgärder som är relaterade till den replikgruppen. Mer information finns i Delegera möjligheten att hantera DFS Replication.

Ytterligare referenser


Innehåll