DFS-namnområden och DFS Replication kan användas för att publicera dokument, program och verksamhetsrelaterad information i en organisation. Även om det räcker med DFS Replication för att distribuera data kan du använda DFS-namnområden för att konfigurera namnområdet så att en mapp finns flera servrar, som var och en har en uppdaterad kopia av mappen. Detta ökar datatillgängligheten och fördelar klientbelastningen mellan servrarna.

När användarna bläddrar igenom namnområdet kan de inte se att mappen finns på flera servrar. När en användare öppnar mappen hänvisas klientdatorn automatiskt till en server på platsen för klientdatorn. Om det inte finns några servrar på samma plats kan du konfigurera namnområdet för att hänvisa klienten till den server som har den lägsta anslutningskostnaden enligt definitionen i AD DS.

Utför följande aktiviteter när du vill distribuera DFS-namnområden:

Aktivitet Referensinformation

Bekanta dig med de grundläggande koncepten för DFS-namnområden

Översikt över DFS-namnområden

Granska kraven och förbereda för distribution av DFS-namnområden

Förbereda för distribution av DFS-namnområden

Installera DFS-hantering

Installera DFS

Skapa ett DFS-namnområde

Skapa ett DFS-namnområde

Migrera befintliga domänbaserade namnområden till domänbaserade namnområden i Windows Server 2008-läge

Migrera ett domänbaserat namnområde till Windows Server 2008-läge

Öka tillgängligheten genom att lägga till namnområdesservrar i ett domänbaserat namnområde

Lägga till namnområdesservrar i ett domänbaserat DFS-namnområde

Lägga till mappar i ett namnområde

Skapa en mapp i ett DFS-namnområde

Lägga till mappmål i mappar i ett namnområde

Lägga till mappmål

Replikera innehåll mellan mappmål med DFS Replication (valfritt)

Replikera mappmål med DFS Replication


Innehåll