Met DFS-naamruimten en DFS-replicatie kunt u documenten, software en bedrijfsgegevens publiceren voor alle gebruikers in een organisatie. Hoewel DFS-replicatie voldoende is voor het distribueren van gegevens, kunt u met DFS-naamruimten de naamruimte configureren, zodat meerdere servers, die elk een bijgewerkt exemplaar van de map bevatten, als host kunnen fungeren voor een map. Hierdoor is de beschikbaarheid van de gegevens hoger en wordt de clientbelasting over meerdere servers verdeeld.

Wanneer gebruikers bladeren in een map in de naamruimte, weten ze niet dat meerdere servers als host fungeren voor de map. Wanneer een gebruiker de map opent, wordt de clientcomputer automatisch verwezen naar een server op de site. Als er geen servers op dezelfde site beschikbaar zijn, kunt u de naamruimte zo configureren dat de client wordt verwezen naar een server met de laagste verbindingskosten, zoals is gedefinieerd in AD DS.

Voer de volgende taken uit als u DFS-naamruimten wilt implementeren:

Taak Naslag

De basisconcepten van DFS-naamruimten bekijken

Overzicht van DFS-naamruimten

Vereisten bekijken en voorbereiden op de implementatie van DFS-naamruimten

De implementatie van DFS-naamruimten voorbereiden

DFS-beheer installeren

DFS installeren

Een DFS-naamruimte maken

Een DFS-naamruimte maken

Bestaande op domeinen gebaseerde naamruimten migreren naar op domeinen gebaseerde naamruimten in de modus Windows Server 2008

Een op een domein gebaseerde naamruimte migreren naar de modus Windows Server 2008

De beschikbaarheid verhogen door naamruimteservers toe te voegen aan een op een domein gebaseerde naamruimte

Naamruimteservers toevoegen aan een op een domein gebaseerde DFS-naamruimte

Mappen toevoegen aan een naamruimte

Een map maken in een DFS-naamruimte

Mapdoelen toevoegen aan mappen in een naamruimte

Mapdoelen toevoegen

Inhoud repliceren tussen mapdoelen via DFS-replicatie (optioneel)

Mapdoelen repliceren via DFS-replicatie


Inhoudsopgave