In de volgende tabel worden de groepen beschreven die standaardbasisnaamruimtetaken kunnen uitvoeren en wordt de methode behandeld voor het delegeren van de machtigingen voor het uitvoeren van deze taken.

Taak Groepen die deze taak standaard kunnen uitvoeren Methode voor delegeren

Een op een domein gebaseerde naamruimte maken

De groep Domeinadministrators in het domein waarin de naamruimte is geconfigureerd

Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op het knooppunt Naamruimten en klik vervolgens op Beheermachtigingen delegeren. U moet de gebruiker ook toevoegen aan de lokale groep Administrators op de naamruimteserver.

Een naamruimteserver toevoegen aan een op een domein gebaseerde naamruimte

De groep Domeinadministrators in het domein waarin de naamruimte is geconfigureerd

Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op de op een domein gebaseerde naamruimte en klik op Beheermachtigingen delegeren. U moet de gebruiker ook toevoegen aan de lokale groep Administrators op de naamruimteserver die wordt toegevoegd.

Een op een domein gebaseerde naamruimte beheren

De lokale groep Administrators op elke naamruimteserver

Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op de op een domein gebaseerde naamruimte en klik op Beheermachtigingen delegeren.

Een zelfstandige naamruimte maken

De lokale groep Administrators op de naamruimteserver

Voeg de gebruiker toe aan de lokale groep Administrators op de naamruimteserver.

Een zelfstandige naamruimte beheren*

De lokale groep Administrators op de naamruimteserver

Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op de zelfstandige naamruimte en klik op Beheermachtigingen delegeren.

Een replicatiegroep maken of DFS-replicatie instellen voor een map

De groep Domeinadministrators in het domein waarin de naamruimte is geconfigureerd

Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op het knooppunt Replicatie en klik op Beheermachtigingen delegeren.

* Bij het delegeren van beheermachtigingen voor het beheer van een zelfstandige naamruimte, beschikt de gebruiker alleen over machtigingen voor het weergeven en beheren van beveiliging via het tabblad Delegeren als deze gebruiker lid is van de lokale groep Administrators op de naamruimteserver. Dit probleem ontstaat doordat de DACL's (Discretionary Access Control Lists) voor de zelfstandige naamruimte niet uit het register kunnen worden opgehaald door de module DFS-beheer. Als u wilt instellen dat delegeringsinformatie wordt weergegeven in de module, voert u de stappen uit in artikel 314837 in de Microsoft Knowledge Base (https://go.microsoft.com/fwlink?linkid=46803).


Inhoudsopgave