U kunt een nieuwe naamruimte maken wanneer u de rolservice DFS-naamruimten installeert via de wizard Rollen toevoegen of Rolservices toevoegen van Serverbeheer. U kunt ook een naamruimte maken met de volgende procedure nadat u de rolservice hebt geïnstalleerd.

Een naamruimte maken
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DFS-beheer.

  2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op het knooppunt Naamruimten en klik vervolgens op Nieuwe naamruimte.

  3. Volg de instructies in de wizard Nieuwe naamruimte.

    Als u een zelfstandige naamruimte wilt maken op een failovercluster, geeft u de naam op van een geclusterd bestandsserverexemplaar op de pagina Naamruimte server van de wizard Nieuwe naamruimte.

    Belangrijk

    Probeer geen op een domein gebaseerde naamruimte te maken in de modus Windows Server 2008, tenzij het forestfunctionaliteitsniveau Windows Server 2003 of hoger is. Als u dat doet, kan er een naamruimte ontstaan waarvoor u geen DFS-mappen kunt verwijderen, waarbij het volgende foutbericht wordt weergegeven: 'De map kan niet worden verwijderd. Kan deze functie niet voltooien.'


Inhoudsopgave