Een verwijzing is een geordende lijst met doelen die een clientcomputer ontvangt van een domeincontroller of naamruimteserver wanneer de gebruiker een naamruimtehoofdmap of een map met doelen opent. Wanneer de client de verwijzing ontvangt, wordt geprobeerd het eerste doel in de lijst te openen. Als het doel niet beschikbaar is, wordt geprobeerd het volgende doel te openen.

Doelen op de clientsite worden altijd het eerst weergegeven in een verwijzing. De doelen buiten de site van de client worden weergegeven op basis van de methode van ordenen.

Aan de hand van de volgende secties kunt u opgeven in welke volgorde doelen moeten verwijzen naar clients en vindt u informatie over de verschillende methoden voor het ordenen van doelverwijzingen.

De methode van ordenen instellen

Voer de volgende procedure uit om de methode van ordenen in te stellen op de naamruimtehoofdmap.

De methode van ordenen voor doelen in verwijzingen van naamruimtehoofdmappen instellen
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DFS-beheer.

 2. Klik in de consolestructuur onder het knooppunt Naamruimten met de rechtermuisknop op een naamruimte en klik op Eigenschappen.

 3. Selecteer een methode van ordenen op het tabblad Verwijzingen.

Mappen met doelen nemen de methode van ordenen over van de naamruimtehoofdmap. U kunt de methode van ordenen aanpassen aan de hand van de volgende procedure.

De methode van ordenen voor doelen in mapverwijzingen instellen
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DFS-beheer.

 2. Klik in de consolestructuur onder het knooppunt Naamruimten met de rechtermuisknop op een map met doelen en klik op Eigenschappen.

 3. Schakel op het tabblad Verwijzingen het selectievakje Doelen buiten de client-site uitsluiten in.

Methoden van ordenen voor doelverwijzingen

De drie methoden van ordenen zijn:

 • Willekeurige volgorde

 • Laagste kosten

 • Doelen buiten de client-site uitsluiten

Willekeurige volgorde

Bij deze methode worden doelen als volgt geordend:

 1. Doelen op dezelfde AD DS-site als de client worden in willekeurige volgorde weergegeven boven aan de verwijzing.

 2. Doelen buiten de clientsite worden in willekeurige volgorde weergegeven.

Als er geen doelservers op dezelfde site beschikbaar zijn, ontvangt de clientcomputer een verwijzing naar een willekeurige doelserver, ongeacht de kosten van de verbinding of de afstand tot het doel.

Laagste kosten

Bij deze methode worden doelen als volgt geordend:

 1. Doelen op dezelfde site als de client worden in willekeurige volgorde weergegeven boven aan de verwijzing.

 2. Doelen buiten de clientsite worden weergegeven in de volgorde van laagste kosten naar hoogste kosten. Verwijzingen met dezelfde kosten worden gegroepeerd en de doelen worden in elke groep in willekeurige volgorde weergegeven.

Opmerking

De koppelingskosten voor sites worden niet weergegeven in de module DFS-beheer. Gebruik de module Active Directory - sites en services om de koppelingskosten voor sites weer te geven.

Doelen buiten de client-site uitsluiten

Bij deze methode bevat de verwijzing alleen de doelen die zich op dezelfde site bevinden als de client. Deze doelen op dezelfde site worden in willekeurige volgorde weergegeven. Als er geen doelen op dezelfde site beschikbaar zijn, ontvangt de client geen verwijzing en kan deze het desbetreffende gedeelte van de naamruimte niet openen.

Opmerking

De doelen waarvan de doelprioriteit is ingesteld op Eerste van alle doelen of Laatste van alle doelen worden ook in de verwijzing weergegeven als de methode van ordenen is ingesteld op Doelen buiten de client-site uitsluiten.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave