Een gerepliceerde map met de status Alleen-lezen is een gerepliceerde map op een bepaald lid waarin gebruikers geen bestanden kunnen toevoegen of wijzigen. Dit is handig voor alleen-lezen mappen die u up-to-date wilt houden met een centrale server (of servers). Bijvoorbeeld mappen met installatiesoftware of mappen die gepubliceerde rapporten of documenten bevatten. Gerepliceerde mappen met de status Alleen-lezen worden ook gebruikt door alleen-lezen domeincontrollers (RODC's) om de gedeelde map SYSVOL bijgewerkt te houden en lokale wijzigingen te voorkomen.

Gerepliceerde mappen met de status Alleen-lezen kunnen alleen worden bijgewerkt met inhoud van een lid van de replicatiegroep dat de status Lezen-schrijven heeft. Alle overige pogingen om naar de map te schrijven, zullen mislukken. Dat geldt ook voor het uitvoeren van een bindende herstelbewerking met een back-upprogramma.

Waarschuwing

Wanneer u een gerepliceerde map de status Alleen-lezen geeft, wordt bij DFS-replicatie alle inhoud op het alleen-lezen lid overschreven die nog niet is gerepliceerd naar een lid dat de status Lezen-schrijven heeft. Het is daarom een goed idee om een back-up van de map te maken, een diagnostisch rapport voor de replicatie te maken en het replicatielogboek te controleren voordat u een gerepliceerde map maakt die bestaande alleen-lezen inhoud bevat.

Aan een gerepliceerde map de status Alleen-lezen of Lezen-schrijven toekennen

Aan een gerepliceerde map de status Alleen-lezen of Lezen-schrijven toekennen met de Windows-interface
 1. Open DFS-beheer en selecteer de juiste replicatiegroep in de consolestructuur.

  Belangrijk

  Als u gerepliceerde mappen met de status Alleen-lezen wilt gebruiken, moet het schema de schematoevoegingen van Windows Server 2008 of hoger omvatten. Als u replicatiegroepen wilt weergeven of beheren waarin alleen-lezen replicatiemappen of leden die failoverclusters zijn, zijn opgenomen, moet u de versie van DFS-beheer gebruiken die is opgenomen in Windows Server 2008 R2.

 2. Klik op het tabblad Lidmaatschappen met de rechtermuisknop op de juiste gerepliceerde map en het juiste lid en klik vervolgens op Status Alleen-lezen toekennen of Status Lezen-schrijven toekennen.

Aan een gerepliceerde map de status Alleen-lezen of Lezen-schrijven toekennen via de opdrachtregel
 • Open een opdrachtvenster en typ de volgende opdracht (om een alleen-lezen map weer beschrijfbaar te maken, vervangt u /RO:true door /RO:false):

  Dfsradmin membership set /RGName:<replication_group> /RFName:<replicated_folder> /MemName:<DOMAIN\Server>/RO:true

Overwegingen voor prestaties

Gerepliceerde mappen met de status Alleen-lezen kunnen van invloed zijn op de prestaties van een bestandsserver wanneer een bestaande map de status Alleen-lezen krijgt of als de gerepliceerde map wordt opgeslagen op hetzelfde volume als het Windows-besturingssysteem.

 • Als de status Alleen-lezen of Lezen-schrijven van een gerepliceerde map wordt gewijzigd, wordt tijdens DFS-replicatie een eerste replicatie uitgevoerd en wordt de DFS-replicatiedatabase voor de map opnieuw opgebouwd. Voor gerepliceerde mappen die een groot aantal bestanden bevatten kan dit de replicatie vertragen en kunnen systeembronnen worden gebruikt totdat de bewerking is voltooid.

 • Als een gerepliceerde map met de status Alleen-lezen wordt opgeslagen op hetzelfde volume als de Windows-installatie, verminderen de prestaties van dat volume. De prestaties verminderen voornamelijk bij het laden van het eerste minifilterstuurprogramma. Als er andere minifilterstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, zoals een antivirusprogramma of een back-upprogramma, is het extra prestatieverlies bij het gebruik van een gerepliceerde map met de status Alleen-lezen klein.

  Het minifilterstuurprogramma voor DFS-replicatie onderschept alle bewerkingen voor het maken en openen van bestanden en mappen (IRP_MJ_CREATE) voor het volume waarop de gerepliceerde map met de status Alleen-lezen zich bevindt en inspecteert vervolgens of het doel zich in een gerepliceerde map met de status Alleen-lezen bevindt. Als het doel zich in een gerepliceerde map met de status Alleen-lezen bevindt, wordt de bewerking niet uitgevoerd, zodat de map de status Alleen-lezen behoudt. Als elke bewerking voor het maken en openen van bestanden en mappen op een volume wordt geïnspecteerd, kunnen de prestaties verminderen als de gerepliceerde map met de status Alleen-lezen zich op het systeemvolume bevindt of op een ander volume waarvoor regelmatig verzoeken voor het maken en openen van bestanden en mappen worden uitgevoerd.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave