Salt okunur çoğaltılmış klasör, kullanıcıların dosya ekleyip değiştiremedikleri belirli bir üyede çoğaltılmış bir klasördür. Bu, merkezi bir sunucu (veya sunucular) ile güncel tutmaya çalıştığınız salt okunur klasörler için bir kolaylıktır. Örneğin, yazılım yükleme klasörleri veya yayımlanmış raporlar ya da belgeler içeren klasörler. Salt okunur çoğaltılmış klasörler, ayrıca, yerel değişiklikleri önlerken SYSVOL paylaşılan klasörünü güncel tutmak için salt okunur etki alanı denetleyicileri (RODC) tarafından da kullanılır.

Salt okunur çoğaltılmış klasörler yalnızca çoğaltma grubunun okunur-yazılır üyesinden gelen içerik ile güncelleştirilebilir. Tüm diğer klasöre yazma girişimleri başarısız olur. Bu, bir yedekleme programı kullanılarak yapılan yetkili bir geri yükleme işlemini de içerir.

Uyarı

Çoğaltılmış bir klasörü salt okunur yaptığınızda, DFS Çoğaltma, henüz salt okunur üyedeki okunur-yazılır üyesine geri çoğaltılmamış tüm içeriğin üzerine yazar. Bu nedenle klasörü yedeklemek, çoğaltmanın bir tanılama raporunu oluşturmak ve çoğaltma bekleme listesi, içeriği olan çoğaltılmış bir klasörü salt okunur yapmadan önce denetlemek iyi bir fikirdir.

Çoğaltılmış bir klasörü salt okunur veya yazılabilir yapma

Windows arabirimini kullanarak çoğaltılmış bir klasörü salt okunur veya yazılabilir yapmak için
 1. DFS Yönetimi'ni açın ve konsol ağacında uygun çoğaltma grubunu seçin.

  Önemli

  Salt okunur çoğaltılmış dosyaları kullanmak için, şema, Windows Server 2008 veya daha yeni şema eklerini içermelidir. Salt okunur çoğaltılmış klasörler veya yük devretme kümeleri olan üyeler içeren çoğaltma gruplarını görüntülemek veya yönetmek için, Windows Server 2008 R2 ile birlikte verilen DFS Yönetimi sürümünü kullanmanız gerekir.

 2. Üyelikler sekmesinde, ilgili çoğaltılmış klasörü ve üyeyi sağ tıklatın, sonra Salt okunur yap'ı veya Okunur-yazılır yap'ı tıklatın.

Komut satırını kullanarak çoğaltılmış bir klasörü salt okunur veya yazılabilir yapmak için
 • Komut istemi penceresi açın ve aşağıdaki komutu yazın (salt okunur klasörü yeniden yazılabilir yapmak için, /RO:true anahtarını /RO:false ile değiştirin):

  Dfsradmin membership set /RGName:<replication_group> /RFName:<replicated_folder> /MemName:<DOMAIN\Server>/RO:true

Performans Konusunda Dikkat Edilecek Noktalar

Salt okunur çoğaltılmış klasörler, bir klasör salt okunur olarak ayarlandıysa veya çoğaltılmış bir klasör Windows işletim sistemi ile aynı birimde depolanmışsa, dosya sunucusunun performansını etkileyebilir.

 • Çoğaltılmış bir klasörün salt okunur veya okunur-yazılır durumunu değiştirmek, DSR Çoğaltma'nın bir ilk çoğaltma gerçekleştirip klasör için DFS Çoğaltma veritabanını yeniden oluşturmasına neden olur. Çok sayıda dosya içeren çoğaltılmış klasörlerde bu, çoğaltmayı yavaşlatabilir ve işlem tamamlanıncaya dek sistem kaynaklarını tüketebilir.

 • Salt okunur bir çoğaltılmış klasörü Windows yüklemesi ile aynı birimde depolamak, o birimin performansının düşmesine neden olur. Performans düşmesi, öncelikle ilk mini filtre sürücüsü yüklenirken olur. Yüklü başka mini filtreler; örneğin bir virüsten koruma programı veya yedekleme programı varsa, çoğaltılmış bir salt okunur klasörü kullanmanın getirdiği ek performans düşmesi küçüktür.

  DFS Çoğaltma mini filtre sürücüsü, salt okunur çoğaltılmış klasörün bulunduğu birimin tüm oluşturma ve açma (IRP_MJ_CREATE) işlemlerinde araya girer, sonra hedefi, çoğaltılmış bir salt okunur klasörde olup olmadığını anlamak için inceler. Hedef bir salt okunur çoğaltılmış klasördeyse, sürücü, klasörün salt okunur kalmasını sağlama isteğini karşılayamaz. Bir birimdeki her oluşturma ve açma işlemini incelemek, salt okunur çoğaltılmış klasör bir sistem birimindeyse veya pek çok farklı dosya için sık sık oluşturma ve açma istekleri alınan herhangi bir başka birimdeyse, performansı düşürebilir.

Ek başvurular


İçindekiler