DFS Ad Alanları ve DFS Çoğaltması kuruluş içindeki kullanıcılara belgeleri, yazılımları ve iş akışı verilerini yayımlamak için kullanılabilir. DFS Çoğaltma veri dağıtmak için tek başına yeterli olsa da, bir klasörün, her birinde klasörün güncelleştirilmiş bir kopyası bulunan birden fazla sunucu tarafından barındırılacak şekilde ad alanını yapılandırmak için DFS Ad Alanlarını kullanabilirsiniz. Bu, veri kullanılabilirliğini artırır ve istemci yükünü sunuculara dağıtır.

Ad alanındaki bir klasöre göz atarken, kullanıcılar bu klasörü birden çok sunucunun barındırdığının farkında olmaz. Bir kullanıcı klasörü açtığında, istemci bilgisayar kendi sitesindeki bir sunucuya otomatik olarak yönlendirilir. Aynı siteden sunucu yoksa, ad alanını, istemciyi AD DS'de tanımlandığı şekilde bağlantı maliyeti en düşük olan bir sunucuya yönlendirecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

DFS Ad Alanları dağıtmak için, aşağıdaki görevleri gerçekleştirin:

Görev Başvuru

DFS Ad Alanlarının temel kavramlarını gözden geçirme

DFS Ad Alanları'na Genel Bakış

DFS Ad Alanları gereksinimlerini gözden geçirme ve hazırlık yapma

DFS Ad Alanları Dağıtmaya Hazırlık

DFS Yönetimi'ni yükleme

DFS'yi Yükleme

DFS ad alanı oluşturma

DFS Ad Alanı Oluşturma

Varolan etki alanı tabanlı ad alanlarını Windows Server 2008 modu etki alanı tabanlı ad alanlarına geçirme

Windows Server 2008 Moduna Etki Alanı Tabanlı Ad Alanı Geçirme

Etki alanı tabanlı ad alanına ad alanı sunucuları ekleyerek kullanılabilirliği artırma

Etki Alanı Tabanlı Ad Alanına Ad Alanı Sunucuları Ekleme

Ad alanına klasör ekleme

DFS Ad Alanında Klasör Oluşturma

Ad alanındaki klasörlere klasör hedefleri ekleme

Klasör Hedefleri Ekleme

DFS Çoğaltma'yı kullanarak klasör hedefleri arasında içerik çoğaltma (isteğe bağlı)

DFS Çoğaltma'yı Kullanarak Klasör Hedeflerini Çoğaltma


İçindekiler