Yedeklemek üzere veya başka amaçlarla veri toplamak için, Yeni Çoğaltma Grubu Sihirbazı'nı kullanarak bir çoğaltma grubu oluşturun. Bu seçenek, şube sunucusu ve merkez sunucu gibi iki sunucu arasında iki yönlü çoğaltmayı ayarlar. Merkez ofisteki yöneticiler şube sunucusunun verilerini bir merkez sunucusundan yedeklemek için yedekleme yazılımı kullanabilirler. Böylece eğitimli bilgi teknolojisi (BT) personelinin olmadığı şube ofislerinde son kullanıcıların hata olasılığı bulunan yedekleme işlemleri yapmasına gerek kalmaz.

Önemli

Veri toplama topolojisi, verilerin merkez sunucusundan şube sunucusuna çoğaltılmasına olanak tanır. Hub sunucusunda yapılan değişikliklerin şube sunucusuna çoğaltılmasını istemiyorsanız, hub sunucusundaki çoğaltılmış klasörü salt okunur yapın.

Veri toplama veya başka amaçlarla DFS Çoğaltma dağıtmak için aşağıdaki görevleri kullanın:

Görev Başvuru

DFS Çoğaltma kavramlarını gözden geçirme.

DFS Çoğaltma'ya Genel Bakış

DFS Çoğaltma gereksinimlerini gözden geçirme.

DFS Çoğaltma Gereksinimlerini Gözden Geçirme

DFS Yönetimi'nin en yeni sürümünü yükleme.

DFS'yi Yükleme

Çoğaltma grubu oluşturma.

Çoğaltma Grubu Oluşturma

Çoğaltma grubuna çoğaltılmış klasör ekleme.

Çoğaltma Grubuna Çoğaltılmış Klasör Ekleme

Çoğaltma grubuna üye sunucu ekleme.

Çoğaltma Grubuna Üye Ekleme

Çoğaltma grubuna bir yük devretme kümesini üye olarak ekleme.

Çoğaltma Grubuna Yük Devretme Kümesi Ekleme

Çoğaltılmış bir klasörü salt okunur yapma.

Çoğaltılmış Klasörü Yalnızca Belirli Bir Üyede Salt Okunur Yapma

Üye sunucular arasında bağlantı oluşturma.

Bağlantı Oluşturma

DFS Çoğaltma'yı yönetme yetkisi verme.

DFS Çoğaltmasını Yönetme Yetkisi Verme

Önemli

Salt okunur çoğaltılmış klasörler veya yük devretme kümeleri olan üyeler içeren çoğaltma gruplarını görüntülemek veya yönetmek için, Windows Server 2008 R2 ile birlikte verilen DFS Yönetimi sürümünü kullanmanız gerekir.


İçindekiler