Chcete-li shromažďovat data za účelem zálohování nebo za jiným účelem, nastavte pomocí Průvodce novou skupinou replikace skupinu replikace na shromažďování dat. Tato možnost nastaví obousměrnou replikaci mezi dvěma servery, například pobočkovým serverem a centrálním serverem. Správci v centrální kanceláři mohou pomocí zálohovacího softwaru z centrálního serveru zálohovat data pobočkového serveru. Vyhnou se tak procesu náchylnému k chybám, kdy musí koncoví uživatelé vytvářet zálohy v pobočkách, kde nejsou k dispozici školení zaměstnanci oddělení IT.

Důležité informace

Topologie shromažďování dat umožňuje replikaci dat z centrálního serveru na pobočkové servery. Nechcete-li, aby se změny provedené na centrálním serveru replikovaly na pobočkový server, nastavte replikovanou složku na pobočkovém serveru jako jen pro čtení.

Pomocí následujících úkolů můžete nasadit službu Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) pro shromažďování dat nebo jiné účely:

Úkol Reference

Přehled pojmů služby Replikace distribuovaného systému souborů

Přehled služby Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

Přehled požadavků na službu Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

Přehled požadavků na službu Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

Instalace nejnovější verze modulu snap-in Správa systémů souborů DFS

Instalace distribuovaného systému souborů (DFS)

Vytvoření skupiny replikace

Vytvoření skupiny replikace

Přidání replikovaných složek do skupiny replikace

Přidání replikované složky do skupiny replikace

Přidání členských serverů do skupiny replikace

Přidání člena do skupiny replikace

Přidání clusteru s podporou převzetí služeb při selhání jako člena skupiny replikace

Přidání clusteru s podporou převzetí služeb při selhání do skupiny replikace

Nastavení replikované složky jen pro čtení

Nastavení replikované složky v konkrétním členovi jen pro čtení

Vytvoření připojení mezi členskými servery

Vytvoření připojení

Delegování možnosti správy služby Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

Delegování možnosti správy služby Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

Důležité informace

Chcete-li zobrazit nebo spravovat skupiny replikací, které obsahují replikované složky jen pro čtení nebo členy, kteří představují clustery s podporou převzetí služeb při selhání, je nutné použít verzi modulu snap-in Správa systému souborů DFS, která je součástí systému Windows Server 2008 R2.


Obsah