Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) představuje účinný replikační stroj s více předlohami, který slouží k zajištění synchronizovaných složek mezi servery přes síťová připojení s omezenou šířkou pásma. Nahrazuje Službu replikace souborů (FRS) v roli stroje replikace pro obory názvů DFS a také pro replikaci adresáře SYSVOL služby AD DS (Active Directory Domain Services) v doménách, které používají úroveň funkčnosti domény Windows Server 2008. Více informací o replikaci složky SYSVOL pomocí služby Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) naleznete na webu společnosti Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139749 (stránka může být v angličtině)).

Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) používá algoritmus komprese označovaný jako komprese RDC (remote differential compression). Algoritmus RDC zjistí změny dat v souboru a povolí službě Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) replikovat pouze změněné bloky souboru, nikoli celý soubor.

Chcete-li použít službu Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR), je nutné vytvořit skupiny replikace a přidat do nich replikované složky. Skupiny replikace, replikované složky a členové jsou znázorněni na následujícím obrázku.

Skupiny a složky replikace systému souborů DFS

Jak je znázorněno na obrázku, skupina replikace je skupina serverů, označovaných jako členové, kteří se podílejí na replikaci jedné nebo více replikovaných složek. Replikovaná složka je složka, která je synchronizována v každém členovi. Na obrázku jsou zobrazeny dvě replikované složky: Projekty a Návrhy. Při změně dat v replikované složce jsou změny replikovány prostřednictvím připojení mezi členy replikační skupiny. Připojení mezi všemi členy vytváří topologii replikace.

Vytvoření více replikovaných složek v jedné skupině replikace zjednodušuje proces nasazení replikovaných složek, protože topologie, plánování a omezování šířky pásma pro replikační skupinu jsou použity pro každou replikovanou složku. Chcete-li nasadit další replikované složky, můžete pomocí programu Dfsradmin.exe nebo pokynů v průvodci definovat místní cestu a oprávnění pro novou replikovanou složku.

Každá replikovaná složka jedinečné nastavení, například filtry souborů nebo podsložek, takže je možné filtrovat různé soubory a podsložky pro každou replikovanou složku.

Replikované složky uložené v každém členovi lze nalézt v různých svazcích daného člena a nemusí jít o sdílené složky ani o část oboru názvů. Modul snap-in Správa systému souborů DFS však sdílení replikovaných složek usnadňuje společně s jejich volitelným publikováním v existujícím oboru názvů.

Službu Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) můžete spravovat pomocí Správy systému souborů DFS, příkazů DfsrAdmin a Dfsrdiag nebo skriptů volajících službu WMI.


Obsah