DFS Ad Alanları, farklı sunucularda bulunan paylaşılan klasörleri mantıksal olarak yapılandırılmış bir veya daha fazla ad alanında gruplamanıza olanak sağlar. Her ad alanı kullanıcılara birtakım alt klasörleri olan tek bir paylaşılan klasör olarak görünür. Bununla birlikte, ad alanının temel yapısı birçok sunucuda ve birçok sitede bulunan çok sayıda paylaşılan klasörden de oluşabilir.

Bu yapı, kullanılabilirliği artırır ve kullanıcıları geniş alan ağı (WAN) bağlantıları üzerinden yönlendirmek yerine, kullanılabilir olduğunda aynı AD DS sitesindeki paylaşılan klasörlere otomatik olarak bağlar.

Not

Uygun yetkiyle temsilci olarak belirlenmemişseniz, bu görevlerin çoğu için Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Domain Admins grubunun üyesi olmanız gerekir. Bir uzak sunucuyu yönetmek için de, söz konusu sunucuda yerel Administrators grubunun üyesi olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. DFS Ad Alanları için Yönetim İzinleri Temsilcisi Seçme.


İçindekiler